return to the main list
graciliflora_s

Výskyt mena graciliflora:

nom.: [graciliflóra], podľa charakteru kvetu, lat. graciliflorus - s jemným, jednoduchým, štíhlym kvetom
adnot.: Existuje veľká viacznačnosť mena je v doleuvedenom zozname. Meno R. graciliflora použil prvý C. Backeberg pre rastliny približne identické s R. salmonea Frič n. n. (xanthocarpa). Tento jeho popis bol však invalidný.
Ritterovo použitie mena: Rebutia graciliflora ("graciliflora var. graciliflora") je spojené so zberom FR 341a (= mamillosa v. australis). Meno "graciliflora v. occidentalis" je spojené so zberom FR 341b (= R. mamillosa). Celkovo použitie Ritterovho mena "graciliflora" predstavuje spojenie niektorých populácií, zaraditeľných do súčasných príbuzenských sérií Spegazziniana alebo otáznej podskupiny Mammilosa. Tretím prípadom je zber FR 341c "graciliflora v. borealis - camargensis". S podobným menom existuje odlišný taxon R. camargoensis Rausch patriaci ale do príbuzenského okruhu Steinmannii.

REB AYL
 • Aylostera fiebrigii var. graciliflora .....(n. n. ? mix. ident.?, pozri - dolu 3.)
 • Aylostera graciliflora .....(hort. ambig., pozri - mamillosa var. australis)
 • Aylostera graciliflora var. borealis .....(pozri - FR 341c)
 • Aylostera graciliflora (Iscayachi).....(pozri - WR 492 - spegazziniana, sanguinea)
 • Mediolobivia graciliflora.....(ident.?., mix. sectio.?, pozri dolu 4.)
 • Mediolobivia graciliflora var. borealis .....(mix. sectio., pozri - FR 341c)
 • Mediolobivia graciliflora var. borealis FR 341 .....(mix. sectio., mix. ident., pozri - FR 341c)
 • Mediolobivia graciliflora var. borealis FR 341A .....(mix. sectio., mix. ident., pozri - FR 341c)
 • Rebutia graciliflora .....(ambig., pozri - dolu, graciliflora 2. sectio Aylostera)
 • Rebutia graciliflora .....(n. n. Ritter, pozri - mamillosa var. australis)
 • Rebutia graciliflora f. Iscayachi .....(pozri - WR 492 - spegazziniana, sanguinea)
 • Rebutia graciliflora var. australis .....(n. n. Ritter, pozri - FR 341a - mamillosa var. australis)
 • Rebutia graciliflora var. borealis Ritter n .n  FR 341a.......(mix. ident., pozri - FR 341c)
 • Rebutia graciliflora var. borealis .....(n. n. Ritter, pozri - FR 341c - camargensis)
 • Rebutia graciliflora var. graciliflora .....(n. n. Ritter, pozri - FR 341a - mamillosa var. australis)
 • Rebutia graciliflora var. occidentalis .....(n. n. Ritter, pozri - FR 341b - mamillosa var. mamillosa)
 • Rebutia graciliflora var. orientalis .....(n. n. Ritter, pozri - FR 1138 - mamillosa var. orientalis)
 • Rebutia (mamillosa var. australis) graciliflora var. borealis.....(hort. mix. ident., pozri - FR 341a / pozri - FR 341c)
 • Rebutia steinmannii ssp. camargoensis f. graciliflora .....(n. n. ?, mix. ident. Rausch - camargoensis / Ritter - graciliflora FR 341c - camargensis)
AYL ? DIG
 • Mediolobivia graciliflora var. striata....(hort., n. n.?, ident?, pozri dolu)
 • Rebutia steinmannii 'camargoensis' = graciliflora var. borealis.....(non, hort. CCH, mix. ident., pozri - camargoensis / pozri - FR 341c)
 
graciliflora
(pozri - graciliflora_s)
Rebutia graciliflora.....(ambig., 1. Backeberg / 2. Ritter)

pub.: Ritter 1962; Backeberg 1963;   Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006;
nom.:
1. (graciliflora Backeb., sectio Rebutia):

Meno R. graciliflora použil v r. 1963 C. Backeberg pre popis rastlín približne identických s R. salmonea Frič n. n. (xanthocarpa). Tento jeho popis bol však invalidný.
2. (graciliflora n. n. Ritter, sectio Aylostera (Spegazziniana), non graciliflora Backeb.):
Ritterova skupina graciliflora n. n. s var. graciliflora, var. occidentalis, var. orientalis a var. borealis predchádzala Rauschovmu popisu R. mamillosa. F. Ritter (1980) uznal že R. mamillosa Rausch približne zodpovedá jeho R. graciliflora var. occidentalis (FR 341b). Jeho R. graciliflora var. borealis - camargensis n. n. (FR 341c) však iba domnele zodpovedá popísanej R. camargoensis Rausch. Rauschova rastlina je z príbuzenstva Steinmannii! Ritter potom popis svojej R. graciliflora n. n. (var. graciliflora = R. graciliflora v. australis, FR 341a ) publikoval ako R. mamillosa v. australis Ritter. Popis graciliflora v. orientalis n. n. (FR 1138) publikoval ako R. mamillosa v. orientalis Ritter.
Proviz. meno graciliflora f. Iscayachi (sensu Ritter) použil údajne aj W. Rausch pre nález formy R. spegazziniana WR 492 (tam).
adnot.: Podľa Donalda by rastliny s týmito menami mali byť totožné s R. spegazziniana_atroviridis, s areálom severná Salta po bolívijsku hranicu. (cit. Donald 1.: "zo strany obchodníkov chyba, pretože väčšina rastlín s menami R. graciliflora / R. gracilispina sú v kultúre R. spegazziniana var. atroviridis"). (cit. Don. 2: - p.114, "v kultúre prišlo neporiadkom do používania meno "graciliflora" pre R. spegazziniana var. atroviridis"). Ako vidieť zo zoznamu mien, rovnaká dvojznačnosť sa potom môže týkať aj identity rastlín s menami R.(D.) gracilispina Ritter (FR 1118) a R (A) graciliflora šírenými takto pod Mediolobivia alebo Rebutia.


foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
Comment.: #
merc.: SeedS 2000 (R. graciliflora);
Aylostera graciliflora.....(hort. ambig. - graciliflora 3.)

adnot.: 1. V prvom rade môžu byť takto pomenované horeuvedené Ritterove rastliny z príbuzenstva Spegazziniana.
2. Donald - "rastliny s týmito menami by mali byť totožné s R. spegazziniana_atroviridis, s areálom severná Salta po oblasť bolívijskej hranice".
3. Z ojedinelého zdroja (dat. V. Rončkevič) sa objavila položka "Aylostera fiebrigii var. graciliflora", ktorá by mohla tiež vysvetľovať identitu reálne šírenú ChK.
merc. Chrudim: ChK 87p252 - 95p252.00; ChK 93jR36, 95jR31, 97jR26 (A. graciliflora);

Mediolobivia graciliflora.....(hort. mix. sectio? - graciliflora 4.)
adnot.: Výskyt zriedkavo v katalógoch. Obchodné meno? Pozri tiež Donaldove údaje o pseudozámenách identít R. graciliflora / R. gracilispina a adnot. pri jeho komentároch zberu FR 1118 (Digitorebutia). Podobne chybne zaraďovaných existuje rad Ayloster (cajasensis, mamillosa, a veľa iných.)
foto 1.: Ralf Holzheu in G. Thater Database, 2003 - www.cactaceae.net (fotodatabáza >> find - Mediolobivia)
(Mediolobivia graciliflora);.....V prilohe - Holzheu @/ graciliflora_m.jpg
Comment.: = Aylostera spegazziniana f., pozri - FR 341a
merc. Debrecen: DKE 98 S-1181 (Mediolobivia graciliflora); Rus 2000 R (M. graciliflora);
merc. Koehres: GK 2008 S-1113 (M. graciliflora);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia graciliflora);

collp.:

 
graciliflora striata
(pozri - graciliflora_s) (pozri - striata_s)

Mediolobivia graciliflora var. striata.....(hort., n. n.? dat.merc. Koehres 2008)

adnot.: Súčasné šírenie "M. graciliflora" a "M. graciliflora v. striata" zo zdroja. G. Köhres. Vzhľadom na zaradenie Mediolobivia pozri tiež obsah mena pod heslom Rebutia haagei_striata.
nom.:


foto.: nezaznamenané
merc. Koehres: GK 2008 S-9750 (M. graciliflora v. striata);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia graciliflora v. striata);
 top of page