return to the main list
FR 341c (RITT 341c)
(graciliflora borealis / camargensis Ritt.)
(pozri - Ritter_s) (pozri - graciliflora_s) (pozri - mamillosa_s)
(pozri - camargensis_s) (pozri - camargoensis ??) (pozri - steinmannii_s ??) (pozri - camargoensis_s)
(pozri - borealis_s) (pozri - Camargo) (pozri - loc.)

coll.: F. Ritter, Bolívia, Chuquisaca, Nor Cinti, 37km severne od Camargo, 3200m

Rebutia graciliflora var. borealis n. n.....(n. prov. Ritter)
Rebutia graciliflora var. borealis FR 341a....(FR numbers, mix. ident., dat. Fearn & Pearcy 1981) > FR 341a & FR 341c (borealis)
Rebutia (mamillosa v. australis) graciliflora var. borealis FR 341a....(FR numbers, mix. ident., dat. Fearn & Pearcy 1981) > FR 341a & FR 341c (borealis)
Rebutia camargensis......(Ritter, dat. RM FND 2000)
Rebutia graciliflora var. borealis Ritt. = steinmannii 'camargoensis'.....(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > non camargoensis Rausch
Rebutia camargoensis.....(mut.?, dat. RM FND 2007)
Mediolobivia graciliflora var. borealis FR 341A....(hort., mix. gen., mix. ident., dat. C-Babula 2007) > borealis = FR 341c
Mediolobivia graciliflora var. borealis FR 341....(hort., mix. gen., mix. ident., dat. Koehres 2008) > borealis = FR 341c

nom.: [borealis] podľa lat. boréus - severný,  borealis - pochádzajúci zo severu; severné populácie Aylostera graciliflora (mamillosa / spegazziniana) #, pôvod severne od Camargo.
adnot.: O.Šída, RR 97, p.99 - (FR dat. - camargensis);   Ralph Martin FND 2000 - (FR dat. - R. camargensis; v roku 2007 opravil gramaticky RM (?) na R. camargoensis t.j. = takto chybné stotožnenie s popísanou formou (Mediolobivia) steinmannii - R. camargoensis Rausch ??);
Pôvodné nálezy R. graciliflora Ritter n. n. z okolia Camargo spolu s FR 341a (graciliflora v. australis) a FR 341b (graciliflora v. occidentalis = mamillosa).  Údaje o lokalite FR 341c zodpovedajú približnej polohe severne od Carusla;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. graciliflora v. borealis Ritter nomen nudum  FR 341a" - FR Field Numbers - údajne pôvodný Ritterov zoznam neevidoval FR 341c, ktoré vzniklo až oddelením R. graciliflora borealis od identiy FR 341a, čo nepriamo dokazuje použité meno;
V katalógu Mesa Garden je chybne uvedená položka "Rebutia graciliflora v. borealis FR 341b". V katalógu ADB 2006 je chybne vedená položka "Rebutia graciliflora v. borealis FR 341a" sensu F & P. 1981. Neskôr takto šírenie pokračuje až dodnes ....
sign.: (Ritter, 1980)
foto.1: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
foto.1: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. camargensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_camargensis.jpg
Comment.: predpokladane identita zberu FR 341c ? Vzhľad Aylostera (char. spegazziniana).
merc.: (pozri nižšie - ponuky bez poľn. čísla)
merc. Barmon: ADB 2006 S-1370 (R.(Aylostera) graciliflora v. borealis FR 341a; orig. GK 3604/97);
merc. Koehres: GK 2008 S-3604 (Mediolobivia graciliflora v. borealis FR 341);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia graciliflora v. borealis FR 341A);

Rebutia graciliflora var. borealis .....(n. n. Ritter, prov.)

pub.: # (pozri - colls, FR 341c)
adnot.:
foto 1: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) >> find item - al)
(Rebutia graciliflora v. borealis);    V prilohe - Marchand @/ Rebutia_graciliflora_v_bor.jpg
Comment.: V niektorých znakoch odlišná rastlina voči R. camargensis (FR 341c). Zodpovedá Hillmannom šírenej forme A. spegazziniana.
merc. Chrudim & other: SeedS 2000 (R. graciliflora v. borealis);  Jec 2000 S-0 7171 (R. graciliflora v. borealis; 782/96);

Aylostera graciliflora var. borealis.....(hort.)

pub.: # (pozri - colls, FR 341c)
merc. Chrudim & other: ChK 91p252.1 - 95p252.10 (A. graciliflora v. borealis);  KK-DK 2001 S-6.14 (A. graciliflora v. borealis); KK-DK 2001, 2002 R (A. gracilis v. borealis);

Aylostera mamillosa var. borealis.....(hort. comb.?)

pub.: L. Fischer, 2010
adnot.: meno vytvorené za prepokladu zhodnosti Ritterovej skupiny "graciliflora" a Rauschovej "mamillosa", čo ale práve u FR 341c presne neplatí. Odlišnosť tejto formy A. spegazziniana vyjadril sám F. Ritter v mene "R. camargensis".
merc. Fischer: LF 2010 S-159AY, LF 2011 S-184AY (A. mammilosa v. borealis);

Mediolobivia graciliflora var. borealis.....(hort., gen. mix. ident.?, Aylostera FR 341c)

pub.: (pozri - colls, FR 341, FR 341a, FR 341b) mix. sectio / mix. ident. Zmiešanie identity mena borealis s odlišnými Ritterovými číslami nálezov. V prvom prípade je to Digitorebutia - Mediolobivia brachyantha (FR 341), v druhom prípade Aylostera mamillosa v. australis (FR 341a), ktorá bola šírená mylne aj ako Mediolobivia. Tretí prípad (FR 341b) zodpovedá identite R.(A.) mamillosa, ktorej typ WR 302 príležitostne okomentoval W. Rausch ako Mediolobivia mamillosa.
adnot.: V katalógu Dv. Králové výskyt spolu s artiklom Aylostera graciliflora v. borealis (!)
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: Rus 2000 R (Mediolobivia graciliflora var. borealis);   KK-DK 2001 S-43.63 (Mediolobivia graciliflora v. borealis);

Rebutia camargensis.....(hort., FR 341c)

adnot.: Zaradenie sem podľa mena a podľa snímku (foto 1.).
foto 1: Ladislav Havel, 2009 - kaktusy.vyrobce.cz (druhy kaktusů: Rebutia)
(Rebutia camargensis);    V prilohe - Havel @/
Comment.: Zodpovedá forme A. spegazziniana - graciliflora borealis FR 341c.
merc.:

collp.:
gracilis_borealis
(pozri - graciliflora_borealis) (pozri - gracilis_s)

Aylostera gracilis var. borealis.....(hort. mix.)

adnot.: Meno s chybou v katalógoch rastlín Dv.Králové (KK-DK) 2001-2002
graciliflora_borealeus
(pozri - graciliflora_borealis)

Rebutia graciliflora var. borealeus.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené meno na propagačnej stránke firmy Sticky Situation (USA), 2002 - http.://stickysituation/generated/PlantGallery/
grandiflora_borealis
(pozri - graciliflora_borealis)

Rebutia grandiflora var. borealis.....(hort. mix.nom., "nd" - "cil")

adnot.: deformované obsahovo zavádzajúce meno z neznámeho zdroja evidované v databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004 ()
 top of page