return to the main list
aureispina_s

Výskyt mena aureispina:

nom.: [aureispínus], lat. aureispinus - zlatotrný; identický význam mena ako "chrysacanthus" z gréckeho základu.
adnot.: Niekedy boli Knížeho zbery (Aylostera aureispina n. n. Knize) šírené pod chybným menom R. (A) chrysacantha. Rovnako boli zaznamenané aj opačné zámeny pri šírení R. chrysacantha Backeb. alebo aj R.chrysacantha v. kesselringiana. Novo je identita Knížeho zberov spájaná s R.(A.) robustispina alebo tiež R. fiebrigii.

REB AYL
  • Aylostera aureispina.....(pozri - KK 843 - robustispina ?, KK 1694)
  • Aylostera fiebrigii aureispina.....(pozri - KK 1694,)
  • Aylostera fiebrigii (aureispina)....(pozri - KK 943, mix.num.) > KK 843
  • Rebutia aureispina.....(n. n. Kníže, pozri - KK 843 - robustispina?, KK 1694)
  • Rebutia aureispina n. n. KK 843 cat. name = pseudodeminuta robustispina.....(hort., pozri - KK 843)
  • Rebutia aureispina ex Uhlig....(hort., pozri - KK 1694)
  • Rebutia pseudodeminuta subsp. aureispina.....(ambig., pozri dole - aureispina)
  • Rebutia pseudodeminuta Bckbg. non Fric. = aureispina.....(hort. ambig. CCH, pozri - aureispina KK)
SET
  • Rebutia aureispina f. nidulans.....(n. n.?, mix.?, Aylostera ?, Mediolobivia ?, pozri - nidulans = aureiflora Frič ?)

SUL
 
aureispina KK
(pozri - aureispina_s) (pozri - KK 843) (pozri - KK 1694)
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - fiebrigii_s)

Rebutia aureispina.....(hort. ambig.)
Rebutia aureispina Knize n. n......(dat. F & P 1981)

pub.: Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006
nom.: Meno "aureispina" sa objavuje niekedy v chybnom spojení s rastlinami zo sectio Rebutia (senilis - chrysacantha). Viacznačnosť mena - zaznamenané bolo použitie mena pre rastliny subg. Rebutia, patriace do okruhu senilis-chrysacantha, u ChK v rokoch 1993-95 navyše s označením KK 1694. Hoci mená chrysacantha a aureispina sú obsahovo takmer zhodné. Existuje aj prípad opačnej zámeny s R. chrysacantha - pozri foto 1.;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. aureispina Knize nomen nudum KK 843 (also KK 1694)" - loc.: Tarija, Jucanas, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
foto 1.: in A. Lux, R. Staník, Všetko o kaktusoch, p.72, Slovart 1992
(R. chrysacantha Backeb);..... V prílohe - Lux_Stanik @/
Comment.: ?? Na snímku je určite Aylostera, a pravdepodobne aureispina n. n., resp. jeden z dvoch Knížeho bolívijských zberov pod týmto menom. Forma R. robustispina ?
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. aureispina, Potosi, Bol., 3800m);..... V prilohe - stabiae @/ 138173479jjmKql_ph.jpg
Comment.: podľa pripojenej lokality predpokladane materiál KK 1694 ?
merc. SeedS: SeedS 2000 (R. aureispina);
merc. Bercht: LB 2008 S 3626 (reb aureispina ex Uhlig);
Aylostera aureispina.....(hort. ambig., KK 1694 ? KK 843 ?)

adnot.: Najpravdepodobnejšie jeden zo zberov KK 843 alebo KK 1694. Oba zbery sa pravidelne objavujú v katalógoch. Skutočná identita však môže byť nespoľahlivá.
merc. Chrudim & other: Rus 2000 R (A. aureispina); ChK 2004jR55 (A. aureispina); ChK 2005jR029 (A. aureispina);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00046 (A. aureispina);

Rebutia pseudodeminuta subsp. aureispina.....(hort.?)

pub.: hort.?


foto 1.: D. Vicente Bueno, 2006 - www.aztekia.com (Galería del Socio IV-II >> find item)
(R. pseudodeminuta ssp. aureispina);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_pseudodeminuta_aureispina_01.jpg
Comment.: ? aureispina KK ? = forma R. fiebrigii sensu CITES & Anderson. Rastlina na snímku má trochu menej výrazné stredové tŕne.

Aylostera fiebrigii aureispina.....(hort.)

pub.: katalog Uhlig - [R. fiebrigii], orientačná poznámka o zaradení materiálu KK 1694.

collp.:
top of page