main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
nidulans
(Setirebutia roseiaurata, semicolumnaris)
(pozri - aureiflora_Frič) (pozri - aureiflora_s)
  • Rebutia aureiflora var. nidulans Fric et Kreuzinger 1935
descr.: A. V. Frič, K. G. Kreuzinger, #, 1935
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. descr. ("R. aureiflora var. nidulans Fric & Kreuzinger 1935") - www.cactuslove.ru (Rebutia);
typ.: Frič 34
sign.: #
foto 1.: (orig. pub. descr. 1935 #)
foto 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. aureiflora nidulans, AGY-711);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: Jedna forma variabilnej R. aureiflora Backeb..žltý kvet, veľmi dlhé ohybné tŕne. (image id=578) nahradený novým
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=269)
(R. aureiflora nidulans) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=268)
(R. aureiflora nidulans) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.:
merc.: (pozri - Mediolobivia nidulans)

tax.: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 3. Setirebutia, series 1. Aureiflora,

cat.: (aureiflora)
adnot.: KK Čelákovice, 2006 - Mediolobivia nidulans = synonymum R. aureiflora Backeb. pre členenie R(AMS) v rámci spoločného synonyma Setirebutia aureiflora;

syn.1.: Mediolobivia aureiflora var. nidulans AVF.....(hort., dat. Fischer 2007)

pub.: #, hort.; ďalšie pozri pod menom - "nidulans AVF";
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: pripojenie AVF signalizuje pôvod tejto unikátnej Setirebutie.
merc. Fischer: LF 2007 S-16ME,  LF 2010 S-31ME, LF 2011 S-116ME (M. aureiflora v. nidulans AVF);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia aureiflora v. nidulans AVF);
merc. Bercht: LB 2008 S 3118 (med aureiflora v. nidulans AVF);

syn.2.: Rebutia aureiflora f. nidulans......(mix. aureiflora ?, ident.?)

pub.: # ? pravdepodobne preklepom uvedené "Rebutia aureispina f. nidulans"
foto 1.: Pavel Pavlíček, 2005 - www.cact.cz/kaktusy/sbirka_010.htm
(R. aureispina f. nidulans; Václav Šeda, Vysoké Mýto);.....V prílohe - Pavlicek @/ 10_Rebutia_aureispina_f_nidulans_m.jpg
Comment.: Pripojené meno ku snímku zvádza ku oprave na "R. aureiflora f. nidulans" (Setirebutia nidulans Frič ?). Podľa snímku iba s malou pravdepodobnosťou ide o spojitosť s Knížeho rastlinami aureispina_n. n. z Bolívie. Materál pod menom Mediolobivia nidulans bol dlhé roky šírený Chrudimským kaktusářem. O existencii problémov s identitou svedčia zistené zdroje šírenia mena "nidulans" pod Aylostera.

syn.3.: Setirebutia nidulans Frič n. n......(Frič 34)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.34
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: podľa char. otrnenia, lat. nidulans - hniezdovitý, tvaru vtáčieho hniezda
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval pre Fričove S. nidulans, S. roseiaurata a S. semicolumnaris synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.

Mediolobivia nidulans AVF.....(hort., dat. Chrudim)
Mediolobivia nidulans.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Šírené bez údaja o spojení s menom A.V. Frič. Pravdepodobný zdroj súčasných propag. rastlín - Chrudim (pozri - nidulans AVF). Pripojenie AVF už presnejšie signalizuje pôvod tejto unikátnej Setirebutie.
Fearn & Pearcy 1981 - "M. nidulans Frič = ?" ešte bez určenia blízkeho popísaného druhu;
foto 1.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Mediolobivia >> find item - al)
(M. nidulans (aureiflora));.....V prilohe - Lakerveld9 @/ M_nidulans_aureiflora (id=1140)
Comment.: "roseiaurata"
merc. Chrudim & other: ChK 87p3364 - 94p3364.00 (M. nidulans);  Rus 2000 R (M. nidulans);  C-HBR 2001 S-58/41 (M. nidulans);  ChK 2009p3364.00 (Mediolobivia nidulans AVF, tmavozlaté květy);  ChK 2009p3364.10 (M. nidulans AVF (aureiflora var.) velké tmavozlaté květy;

Aylostera nidulans.....(hort., ident.?)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Údaje o zhode so S. nidulans Frič chýbajú. Pravdepodobne iba chyba v zaradení v katalogu rastlín.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: Saniter 95 R (A. nidulans);

Rebutia nidulans Frič & Kreuz......(Frič 34)
Rebutia nidulans......(hort.)

pub.: #, dat. - Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. nidulans Frič & Kreuz. n. n. Fric 34 = aureiflora 'nidulans'"

foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006).
foto 2., 3.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 63, pos 751, 752)
(R. nidulans) pid 742, 741;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:

Rebutia nidulans Borg. n. n.

pub.: J. Borg, # (1937 ?)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R.  niduland Borg nomen nudum = ?";

syn.4.: Rebutia aureiflora 'nidulans' Bckbg.......(hort. mix.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004
adnot.: skrátené meno nevhodným spôsobom stotožňujúce dve identity súčasne R. aureiflora Backeb. a Fričovu S. nidulans - vzťah Backeberga k menu nidulans nebol zaznamenaný. Jeden názor na postavenie Fričovho mena nidulans.

syn.5.: Setirebutia roseiaurata Frič n. n......(Frič 45)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.45
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. - ružovozlatá, kvet je zvonka ružový a zvnútra sýtožltý
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. .Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.

Mediolobivia roseiaurata Frič nomen nudum = ?

pub.: A. V. Frič, #?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - neurčito "M. roseiaurata Frič nomen nudum = ?";

Rebutia roseiaurata Frič & Kreuz......(hort., Frič 43, 45)

adnot.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. roseiaurata Frič & Kreuz. Fric 43, 45 = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Rebutia aureiflora var. roseiaurata......(hort.)

adnot.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. roseiaurata'"

syn.6.: Setirebutia semicolumnaris Frič n. n......(Frič 28)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.28
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Donald, p.64 - C.. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.

Mediolobivia semicolumnaris Frič n. n. = ?

pub.: A. V. Frič, #?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - neurčito "M. semicolumnaris Frič nomen nudum = ?";

Rebutia semicolumnaris Frič & Kreuz......(hort., Fric 28)

adnot.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. semicolumnaris Frič & Kreuz. Fric 28 = aureiflora"

Rebutia aureiflora var. semicolumnaris......(hort.)

adnot.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. semicolumnaris'"

colls. Frič: Frič 34 (nidulans),, Frič 45 (roseiaurata), Frič 28 (semicolumnaris);


collp.:

 top of page