main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
major
(steinmannii rotundipetala Rausch)
(pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia major (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O.Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997 / Rod Rebutia: 27: 1997 /
IPNI (IK) - major (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 27 (1997):.
adnot.: kombinácia vyraďuje Backebergov problém "steinmannii"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/maj1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
merc.: (pozri - bas., syn. & colls. typ.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 33. Steinmannii, species 113.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 8. Steinmannii, species 8.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. steinmannii v. major' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre Lobivia steinmannii v. major Rausch;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia steinmannii major;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.80., A. major (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. major. Vzorka samotnej A. major nebola súčasťou výskumu;

iso.: Rebutia major (Rausch) Mosti 2000 izonym

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., 2000 / Cactus & Co., see O. Šída, Rod Rebutia: 4 (1): 41 (2000), isonym; 27: 1997 /
IPNI (IK) - see O. Šída, Rod Rebutia: 27 (1997):. 2000
IPNI (IK) - in Cactus & Co., 4(1): 41 (2000), isonym;.

bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. major Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.146, 1986 (pub.1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
typ.: WR 334
nom.: [major] podľa relat. vzrastu medzi steinmannii, lat. major,  esp., ang. mayor - väčší;
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/maj1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
sign.:  O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/maj1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
merc.: (pozri - colls.)

bas.1.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. major Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.145, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. major Rausch -- Lobivia 85: 146, 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 334
nom.: [major], podľa relat. vzrastu medzi steinmannii, lat. major,  esp., ang. mayor - väčší;
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.)

syn.1.: Aylostera major (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backebg. var. major Rausch, Lobivia 85: 146, 129. 1986.
typ.: Argentina. Jujuy, apud Tafna, 3600 m, s.d., Rausch 334 (holotype, ZSS).

syn.1a.: Aylostera pygmaea 'major'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al, 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'major' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.2.: Rebutia steinmannii var. major (Rausch) Pilbeam 1996

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 / ??
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. major) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
merc.: (pozri - colls. L 424, RH 304)

syn.2a.: Rebutia steinmannii 'major'.....(Pilbeam sensu P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena major

syn.3.: Aylostera steinmannii var. major.....(hort.)

pub.: #, hort., dat.- Cactus Club Hokuriku 2004 - "Rebutia steinmannii 'major' = A. steinmannii var. major". Zaradenie pod Aylostera sensu A. steinmannii (S.-L.) Backeb. 1959

syn.4.: Mediolobivia steinmannii var. major ....(hort.)

pub.: dat. colls. WR 334, RH304, LF 197 a var. major KK (orig. mat. K.Kníže);

syn.5.: Mediolobivia steinmannii f. major.....(KK, hort. mix. stat., ?)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Uvedené meno sa v mutovanej podobe "f. mayor" nachádza v katalógoch semien Chrudim 2003, 2004.
merc.: (pozri - colls. KK)

syn.6.: Rebutia steinmannii subsp. major.....(hort.? sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. steinmanii ssp. major);.....V prilohe - Bueno @/
Comment.:

syn.7.: Digitorebutia steinmannii var. rotundipetala.....(nom. prov. Rausch)

adnot.: W. Rausch (pozri - colls. typ. WR 334)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: rotundipetalus - s okrúhlymi okv. lístkami

Mediolobivia steinmannii var. rotundipetala Rausch n. n.

pub.: W. Rausch, #, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - s chybou "M. steinmannii v. rotundiseta Rausch nomen nudum" a bez uvedenia spojitosti s konkrétnym nálezom;

Rebutia steinmannii var. rotundipetala.....(RM sensu Rausch)

adnot.: W. Rausch (pozri - colls. typ. WR 334)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

colls. Rausch: WR 334 (rotundipetala - steinmannii v. major typ);
colls. Lau: L 424;
colls. Kníže: major_KK (steinmanni v. major);
colls. Hillmann: RH 304;
colls. Fischer: LF 197 (steinmannii v. - major), LF 856;
colls. Blaczkowski: TB 75.3 (steinmannii v. major? - steinmannii fma.);
colls. Sochůrek: MS 1068;


collp.:

Mayor / mayor
(pozri - major) (pozri - WR 334) (pozri - major_KK)

Mediolobivia steinmanii var. Mayor R 334......(hort. mut. KK-DK)
Mediolobivia steinmannii f. mayor KK......(hort. mut. ChK)

adnot.: angl. foneticky zhodné meno z katalógov Dv. Králové 2001, 2002. Druhý prípad je z katalógov semien Chrudim 2003, 2004.
 top of page