return to the main list
KK 871
(pozri - Kníže_s) (pozri - euanthema ?) (pozri - euanthema_s)
A (pozri - steinmannii_s) (pozri - steinmannii)
B (pozri - sanguinea_s) (pozri - sanguinea ??)
(pozri - Sama) (pozri - Escayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, Tarija, Escayachi, Sama, 3800m (Kníže: Sama, Iscayache, 4300m in 1977 list, in 2005 list)

Mediolobivia euanthema Sama, Iscayache, Tarija, 4300m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia eunanthema f. Sama Escayache.....(hort. mut., dat. ChK 1990)
Aylostera spec. nova.....(hort. ident.?, dat. ChK 1991) > upresnenie rodu?
Mediolobivia euanthema, 3800m.....(KK, dat. RM FND)
Lobivia euanthema.....(hort., dat. MG 2000)
Mediolobivia eunanthema (Backbg.) Krainz.....(Kníže mut., Kníže in 2005 list)
Rebutia (Mediolobivia) steinmannii (ex euanthema)......(hort. ident.?, dat.Barmon 2006, orig. MG)
Aylostera sanguinea.....(hort. ident.?, dat. Fischer 2009) > identita?

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KK dat. - euanthema);   Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Sama, Escayachi, 3800m);  Barmon 2006 - (dat. ident. - steinmannii, orig. mat. MG);
V katalógoch Chrudim ChK 91, 92  materiál KK 871 bol zaradený medzi Aylostera. Pod číslom KK 871 sa pravdepodobne šíria najmenej dve odlišné identity. Prvá Mediolobivia mylne (omylom MG) spájaná s popisom L. euanthema Backb., postupne identifikovaná napr. ako R. steinmannii. Ďalšie sú neurčité Aylostery (spec. nov. - sanguinea?). Neisto ako R. sanguinea označil K. Kníže nález KK 1977.
V úžšom ponímaní (Backeb./Donald) má okruh Euanthema rozšírenie v severnej Argentíne, Salta, Jujuy po bolívijskú hranicu. Udaná lokalita KK 871 je tak trochu vzdialená. J. Donald kombinoval M. euanthema v.  ritteri v roku 1954, dnes R. ritteri zaradená v series Atrovirens. Novo tento materiál, teda to čo bolo pod označením KK 871 šírené od MG, je identifikovaný (Barmon) ako R. steinmannii.
sign.: (Kníže) - identifikované pravdepodobne podľa popisu M. euanthema (Backbg.) Krainz???;   (MG) - červený kvet;
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim & other: ChK 90p3353.2 (Mediolobivia eunanthema f., Sama Escayache);  ChK 91p286.0, 92p286.0 (Aylostera spec. n. KK 871);  Rus 2000 R (Aylostera sp. KK 0871) >?;
merc. Mesa Garden:  MG 2000 S-535.66, R-535.66 (Lobivia euanthema KK 871, Sama) rich red flowers;
merc. Barmon: ADB 2006 S-1571 (R. (Mediolobivia) steinmannii (ex euanthema) KK 871; orig. MG 535.66);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia euanthema KK 871);
merc. Bercht: LB 2008 S 3140 (med euanthema KK 0871 Sama, Iscayachi, 4300 m);
merc. Fischer: LF 2010 S-251AY, LF 2011 S-265AY (A. sanguinea KK871) > ??;

collp.:
 top of page