main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav ©uba 
 return to the main list
neglecta
(pozri - neocumingii_s) (pozri - sucrensis)
  • Rebutia (W.) neglecta (Brandt 1983)
adnot.: (hort.)

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podµa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. neglecta synonymom uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia neglecta Brandt 1983

descr.: F. H. Brandt, # / Kakt. Orchid. Rundschau 10 (4-5): 32, 1983 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 8: 31 (-34), figs. 1983
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1983(S.3): 32 (1983).
typ.: F.H. Brandt 103/a [ex cult.] 
adnot.: dat. - Preston-Mafham 1997 (tax.), DKE 1999 (merc.nom.);
Forma W. neocumingii ssp. sucrensis. Jeden z popisov E. H. Brandta v publikáciách (okrem popisu) len s ojedinelou zmienkou (Preston-Mafham) a ľiadna pestovateµská fotografia.
nom.: [neglekta], lat. neglectus - zanedbávaný, prehliadaný (neúmyselne);
sign.:


foto 1.: (orig. pub. descr. 1983)
merc. Debrecen: DKE 99 (W. neglecta);

tax.: gen. Weingartia, subgen. Cumingia,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. sucrensis (Ritt.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. sucrensis Ritt., W. gracilispina Ritt., W. trollii Oeser, W. neglecta Brandt a W. hediniana Bkbg.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. neocumingii, kde patria aj pripojené var. hediniana a var. longigibba;


colls. Brandt: BD 103/a (typ);


collp.:
 top of page