main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
nadae
(pozri - purpurea_s) (pozri - mentosa_s)
  • Rebutia (S.) purpurea ssp. nadae (Halda & Heřtus & Horáček 2005)
  • Rebutia (S.) nadae (hort. 2008, Heřtus)
  • Rebutia (S.) purpurea v. nadae (hort. 2010, Fischer)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: Lohmueller, 2005 - v systéme Rebutia tento druh neuvádza (popis existoval). Podľa aktuálneho stavu výskumu je pravdepodobné zaradenie Rebutia mentosa (Ritt.) Don. 1987 (spec. 22) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené (popis neexistoval #?). Podľa aktuálneho stavu výskumu je pravdepodobné zaradenie v rámci Rebutia K.Sch. pod R. mentosa ssp. purpurea (Don. et Lau) Don. ex Hunt 1997;


  • Sulcorebutia purpurea subsp. nadae Halda, Heřtus et Horáček 2005
descr.: J. J. Halda, P. Heřtus, L. Horáček, #; / Halda et al., Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 12 (1): 9 (back cover; photos). 2005 /
IPNI - Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 12(1): 9 (back cover; photos). 2005
typ.: JJH 051128 (LH, PHA)
adnot.: dat.nom descr.- ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy - neobsahuje, (stat.?) > pozri - Rebutia
nom.: [nada-e], podľa mena, Naďa;
sign.:  
foto 1.: (orig. pub. descr. 2005)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. purpurea)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be ( Sulcorebutia > S. purpurea)
(S. purpurea ssp. purpurea v. purpurea PHA 657/2);.....V prilohe - BourleauS @/ S purpurea nadae PHA 657-2.jpg
Comment.: forma, klon 2; Snímok uvedený pod menom S. purpurea (ssp. purpurea v. purpurea). Zhoda s popísanou S. purpurea nadae je uvedená v mene súboru.
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007, 2008 (S. purpurea ssp. nadae PHA 658, Poroma); PH 2015 KAKT-002895 (S. purpurea ssp. nadae LH 1348); KAKT-002351 (S. purpurea ssp. nadae PHA 657);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary v zozname alternatívnych mien neuvádzajú (publik. meno a popis ešte neexistovali);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia neuvádzajú (publik. meno a popis ešte neexistovali);;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - neuvádza (publik. meno a popis ešte neexistovali);
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia neuvádzajú;
Halda, Heřtus, Horáček - príbuzenský okruh S. purpurea;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v skupine Sulcorebutia zaradenie neuvedené. Predpokladane z nešpecifikovaným statusom zahrnuté vo W. purpurea v skupine Sulcorebutia, nateraz iba s varietami var. purpurea, var. santiaginiensis a var. unguispina;

syn.1.: Sulcorebutia nadae.....(Heřtus)

pub.: P. Heřtus, skrátené prov. meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. purpurea ssp. nadae)
foto 1.:  
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2008 (S. nadae LH 1348, Poroma, 2900m);

syn.2.: Sulcorebutia purpurea var. nadae.....(Fischer)

pub.: L. Fischer katalóg alebo prov. meno LH
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. purpurea a variety)
foto 1.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. purpurea nadae LH 1347);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia-purpurea-nadae-LH1347.jpg
Comment.: červený kvet, biele areoly na bradovitých hrboloch, svetlé tuhé žltkasté mierne odstávajúce tŕne - ako "nadae" je v zozname LH vedené poľné číslo LH 1348. LH 1347 je "dorana"
merc. Fischer: LF 2010 S (S. purpurea v. nadae LH 1347, Poroma) > LH 1347 = purpurea dorana;

colls. Halda: JJH 051128 (typ - Halda, Heřtus, Horáček);
colls. Horáček: LH 1348;
colls. Heřtus: PHA 657 (purpurea - nadae?), PHA 658 (nadae / fischeriana?);
colls. JN: JN 100;


collp.:
 top of page