main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
kamiensis
(pozri - menesesii_s) (pozri - candiae_s) (pozri - arenacea_s) (pozri - breviflora_s)
  • Rebutia (S.) menesesii v. kamiensis (Brederoo & Donald 1986)
  • Rebutia (S.) breviflora v. kamiensis (hort. 2000, Winberg)
  • Rebutia (S.) candiae v. kamiensis (Augustin & Gertel 2000)
  • Rebutia (S.) candiae ssp. kamiensis (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. (S.) candiae var. kamiensis);.... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_arenacea_candiae_kamiensis_04.jpg
Comment.:
merc.:
  • Rebutia (S.) kamiensis (hort. 2006)
  • Rebutia (S.) arenacea v. kamiensis (Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (S.) arenacea ssp. arenacea v. kamiensis (#, Fritz & Gertel & deVries 2006)
  • Rebutia (W.) arenacea v. kamiensis (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. menesesii v. kamiensis, S. candiae v. kamiensis a S. breviflora v. kamiensis(?) synonymami uznaného druhu Rebutia arenacea Cárd. 1951 (spec. 3) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Zaradenie na rozhraní dvoch uznaných druhov - arenacea (menesesii, candiae) / caineana (breviflora);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie neuvedené (arenacea?, breviflora?, glomeriseta?). R. candiae a R. menesesii sú synonymá druhu Rebutia glomeriseta Cárd. 1951;


  • Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Buin. et Don. var. kamiensis Bred. et Don. 1986
descr.: A. J. Brederoo, J. D. Donald, #, 1986 */  Succulenta 65 (8): 155, f., 1986 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 64: 155, fig. 1986
IPNI (IK) - in Succulenta, 65(8): 155 (1986).
adnot.: *O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998
typ.: L 974
nom.: [kami-enzis], podľa mena lokality rozšírenia; pri Kami, Cochabamba
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998 - voči var. menesesii - väčší počet tŕňov a červenkasto oranžové kvety.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1986)
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. menesesii v. kamiensis L 974);..... V prilohe - stabiae @/ 119954452HVliyo_ph.jpg
Comment.:
foto 3.: KKO in Kaktusy Těšínska, 21.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. menesesii; ... v. kamiensis L 974) 100_0776;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0776.jpg
Comment.:
foto 4.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2007 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cact s-z >> find item)
(S. menesessii);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.menesessii.jpg
Comment.: riedke hnedé otrnenie, tmavozelené telo, žltý kvet (= menesesii v. kamiensis). V roku 2011 stránka zanikla.
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen R-S >> find item - al)
(S. menesii v. kamiensis);.....V prilohe - Bautzen_S @/ 55.jpg
Comment.: kvet oranžovožltý; V galérii 2011 iný snímok podobnej rastliny pod menom S. arenacea v. kamiensis
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 S-6595 (S. sp. n. HS 188 Charahuayto, Ayopaya, Cochab.);
merc. Bercht: LB 2008 S 3896 (sul menesesii v. kamiensis HS 0188 Charahuayto, 3950 m);  LB 2008 S 3897 (sul menesesii v. kamiensis HS 0189);  LB 2008 S 3898 (sul menesesii v. kamiensis HS 0189a Khala Sindro, 3750 m);  LB 2008 S 3899 (sul menesesii v. kamiensis HS 0191a Kami, 3550 m);  LB 2008 S 3901 (sul menesesii v. kamiensis WR 0607 Chicote Grande, NW Kami, 3400 m) > muschii;

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. candiae s dvomi var. candiae a var. kamiensis;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
Fritz, Gertel, de Vries, 2006 - v systéme Sulcorebutia Backeb. je S. arenacea uznaný druh a poddruh ssp. arenacea so štyrmi varietami R. arenacea ssp. arenacea v. arenacea, v. candiae, v. menesesii a v. kamiensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. arenacea v skupine Sulcorebutia, s varietami var. arenacea, var. candiae, var. kamiensis a var. menesesii;
J. de Vries, 2009 - S. kamiensis zahŕňa aj S. muschii;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia arenacea - glomeriseta;

syn.1.: Sulcorebutia candiae var. kamiensis (Bred. et Don.) Augustin et Gertel 2000

comb.: K. Augustin, W. Gertel, #, 2000
IPNI (IK) - in K. Augustin, W. Gertel & G. Hentzschel, Sulcorebutia: Kakteenzw. boliv. Anden: 69 (2000):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bol. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. candiae v. kamiensis RH 434);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulkamrh434.jpg
Comment.:
foto 2.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(Sulcorebutia HS 189);.....V prilohe - Milt @/ sulc_hs_189.jpg
Comment.: žltý kvet, otrnenie priľahnuté, tuhé = kamiensis. Nález HS 189 bol šírený chybne dvojznačne aj ako swobodae (ChK). 
foto 3.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> candiae)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_candiae.htm (gallery >> candiae)
(S. candiae v. kamiensis f. HS 188);..... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign. - kvet žltý. Od 2010 pozri pod S. arenacea v. kamiensis
foto 4.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Sulcorebutia >> find item - al)
(S. spec. de Callasingo (HS 189));.....V prilohe - Lakerveld9 @/ S_spec_de_Callasingo_HS189 (id=1211)
Comment.: ?, HS 189 bol šírený omylom dvojznačne aj ako S. swobodae. Podobný prípad pozri HS 188 comment - foto 1. Lokalita - Khala Sindro.
foto 5.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 5225)
foto 5.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (in seeds-cacti - Sulcorebutia - article 5225)
(S. candiae v. kamiensis RH 697);.....V prilohe - #
foto 6.: M. Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2670)
foto 6.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (in seeds-cacti - Sulcorebutia - article 2670)
(S. candiae v. kamiensis RH 698);.....V prilohe - # 
foto 7.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. candiae v. camiensis);.....V prilohe - Milt @/ sulc_candiae_camiensis.jpg
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. HS 189);.....V prilohe - Milt @/ sulc-hs-189.jpg 
Comment.: forma menesessii / breviflora / candiae ?
merc. Bercht: LB 2008 S 3850 (sul candiae v. kamiensis VS 0624 Kami 3363 m);
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 S (S. candiae v. kamiensis RH 0697, Inquisivi, westlich Coriri, 3200m);  RH 2008, 9, 10/11 S (S. candiae v. kamiensis RH 0698, Inquisivi, westlich Coriri, 3500m);  RH 2009 DIV S (S. candiae v. kamiensis HS 188);  RH 2009 DIV S (S. candiae v. kamiensis HS 189a);  RH 2009 DIV S (S. candiae v. kamiensis HS 191a);
merc. SuccSeed: SS 2009 S-5225 (S. candiae v. kamiensis RH 697, W Coiri, 3200m, La Paz);  SS 2009 S-2670 (S. candiae v. kamiensis RH 698, W Coriri, 3500m);
merc. Fischer: LF 2010 S-88SR, LF 2011 S-88SR (S. candie v. kamiensis HS 188); LF 2010 S-90SR, LF 2011 S-90SR (S. candie v. kamiensis HS 189);  LF 2010 S-91SR, LF 2011 S-91SR (S. candie v. kamiensis HS 189A);  LF 2010 S-92SR, LF 2011 S-92SR (S. candie v. kamiensis HS 191A);

syn.2.: Sulcorebutia candiae subsp. kamiensis.....(hort.)

pub.: tento status bol zaznamenaný v rokoch 2006 (Bueno) a 2008 v rámci šírených mien pre L 974 (pozri - colls. Lau).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. candiae, S. candiae v. kamiensis)

syn.3.: Sulcorebutia arenacea var. kamiensis (Bred. et Don.) Gertel & de Vries 2006

comb..: W. Gertel, J. de Vries, #, 2006
IPNI - Cactus & Co. 10(1): 41. 2006 [Mar 2006]
adnot.: (použitie pozri - colls., WR, HS, RH,) de Vries 2009
foto 1.- 3a.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 1.- 3a: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. kamiensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 23.png, ..., 26.png
Comment.: dve formy s rôznou silou, dĺžkou a hustotou otrnenia, tvarom a farbou kvetu (žltooranžová - žltá)
foto 2., 4., 4a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > kamiensis > S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis)
(S. arenacea v. kamiensis);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 24.jpg, @/ IMG_6262.JPG, @/ IMG_6264.JPG
Comment.: forma s dlhými šikmo hore smerujúcimi tŕňmi, kvet hlboko žltý
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 5., 5a..: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. kamiensis HS 188);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 19.png, @/ Presse-papiers 20.png
foto 5., 5a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > kamiensis > S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis)
(S. arenacea v. kamiensis HS 188);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 19.jpg, @/ Presse-papiers 20.jpg
Comment.: hnedozelené telo, riedke otrnenie
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. kamiensis HS 189);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 21.png, @/ Presse-papiers 22.png
foto 6., 6a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > kamiensis > S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis)
(S. arenacea v. kamiensis HS 189);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 21.jpg, @/ Presse-papiers 22.jpg
Comment.: veľmi krátke otrnenie
foto 7.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. arenacea v kamiensis);..... V prílohe - Monska11_S @/ 5_slideshow.jpg
foto 7.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. arenacea v kamiensis) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia arenacea v kamiensis.jpg
Comment.: odstávajúce hnedé trńe, biele oválne areoly, zelené telo
foto 8.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010-2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. candiae v camiensis);.....V prilohe - Milt @/ sulc_candiae_camiensis.jpg

Sulcorebutia arenacea subsp. arenacea var. kamiensis (Bred. et Don.) # 2006

add.stat.: (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. arenacea ssp. arenacea, S. arenacea v. kamiensis)
foto 1.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > menesesii > S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis)
(S. arenacea v. kamiensis);
Comment.: *použité v galérii (tam) podľa členenia Fritz, Gertel, de Vries s poddruhom ssp. arenacea a varietami arenacea, candiae, menesesii a kamiensis;

syn.4.: Weingartia arenacea var. kamiensis (Bred. & Don.) Hentzschel & K. Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Hentzschel & K.Augustin -- Gymnocalycium 21(2): 777. 2008 [May 2008]

syn.5.: Sulcorebutia breviflora var. kamiensis (Bred. et Don. ) #......(Winberg?)

comb.: # (Hillmann, Winberg ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: jeden trochu odlišný názor na zaradenie mena pod druh S. breviflora. Podobne ako zaradenie pod S. breviflora aj celej skupiny S. arenacea;
merc. SuccSeed: (pozri - colls. RH 433, SuccSeed)

syn.6.: Sulcorebutia kamiensis.....(hort.)

pub.: #, skrátené meno obchádzajúce publikované kombinácie a statusy
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (19) - find item - al)
(S. kamiensis G 130a);......V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_kamiensis_G130.jpg
foto 1., 1a.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. kamiensis G 130) detail;......V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_kamiensis_G130.jpg, @/ Sulcorebutia_kamiensis_G130_001.jpg
Comment.: nález W. Gertela
foto 2.: Pavel Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. kamiensis)
(S. kamiensis PHA 730; KAKT-000522);.....V prilohe - HertusS @/ id_522_v.jpg
Comment.:
foto 3.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. kamiensis)
(S. kamiensis VS 624; KAKT-000523);.....V prilohe - HertusS @/ id_523_v.jpg
Comment.:
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. kamiensis PHA 730, Kami); PH 2015 KAKT-002732 (S. kamiensis HS 188); KAKT-000522 (S. kamiensis PHA 730, Kami); KAKT-000523 (S. kamiensis VS 624, Kami);

colls. Rausch: WR 607 (muschii - arenacea v. kamiensis);
colls. Lau: L 974 (typ.);
colls. Swoboda: HS 188 (f.), HS 189 (f. Khalla Sindro), HS 189a (f.), HS 191 (f.), HS 191a (f.);
colls. Augustin: KA 229, KA 230, KA 231, KA 232, KA 232a;
colls. Gertel: G 130a;
colls. Hillmann: RH 433 (breviflora v. > candiae v.> arenacea v.), RH 434, RH 697, RH 698;
colls. Bates: BB 1144.01;
colls. Heřtus: PHA 730;
colls. Horáček: LH 1391;
colls. Šorma: VS 624;
colls. Carr: JC 06-12, JC 05-13;


collp.:

kamniensis
(pozri - kamiensis)

Sulcorebutia kamniensis.....(hort. mut.)

adnot.: deformované meno, preklep v katalógu semien Lodé (1999).

 top of page