main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
carichimayuensis
(pilayensis, tarijensis pilayensis)
(pozri - tarijensis_s) (pozri - tarijensis_pilayensis) (pozri - tarijensis)
  • Rebutia (S.) tarijensis ssp. carichimayuensis (Augustin 2007)
  • Rebutia (W.) tarijensis ssp. carichimayuensis (Hentzschel & Augustin 2008)
adnot.: (hort.);
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme neuvedené. Popis neexistoval. (predpokladane synonymum uznaného druhu R. oligacantha (Brandt) Don. ex Hunt 1987 (spec. 28) v rámci rodu Rebutia K. Sch.);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - S. tarijensis Ritt. je aj so svojimi formami v systéme synonymom uznaného druhu Rebutia oligacantha (Brandt) Don. ex Hunt 1987;


  • Sulcorebutia tarijensis subsp. carichimayuensis Augustin 2007
descr.: K. Augustin, #, 2007
IPNI - Gymnocalycium 20(4): 742 (-743; figs. 4-11). 2007
typ.: KA 124
adnot.: Hillmann, 2008 - (pozri - colls. RH, mut. dat. - "carchimayuensis" neskôr opravené na carichimayuensis); Hentzschel, Augustin, 2008, Sulcorebutia-Weingartia - (S. tarijensis ssp. carichimayuensis);
nom.: [karichimaju-ensis], podľa miesta pôvodu Carichi Mayu (Carachimayo) v dep. Tarija.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 2007)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tarijensis)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tarijensis)
(S. tarijensis AM 1003/6);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 387.png
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be
(Sulcorebutia > tarijensis > S. tarijensis ssp. carichimayuensis)
(S. tarijensis ssp. carichimayuensis He 222/2);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 387.jpg
Comment.: sign. formy, klon 2 - svetlé, takmer biele tŕne ohnuté k telu, biele areoly
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tarijensis)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tarijensis)
(S. tarijensis ssp. carichimayuensis He 223/3);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 388.png
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be
(Sulcorebutia > tarijensis > S. tarijensis ssp. carichimayuensis)
(S. tarijensis ssp. carichimayuensis He 222/3);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 388.jpg
Comment.: sign. formy, klon 3 - žltohnedé tŕne s tmavými špičkami ohnuté k hlboko tmavozelenému telu, biele dlhšie areoly
merc. Eden-Plants (>> Price list): E-P 2009-14337 (S. tarijensis ssp. carichimayuensis KA126); E-P 2009-14385 (S. tarijensis ssp. carichimayuensis He222);  E-P 2009-14783 (S. tarijensis ssp. carichimayuensis He223);
merc. Hillmann: RH 2008 S (S. tarijensis ssp. carchimayensis RH 0951, RH 0960);  RH 2009, 10/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 0951);  RH 2009, 10/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 0960);  RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 0962);  RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 0963);  RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 0967); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2014); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2018); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2019); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2021); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2022); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2024); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2025); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2027); RH 2010/11 S (S. tarijensis ssp. carichimayensis RH 2028);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - V klasif. systéme Sulcorebutia neuvedené. Popis neexistoval;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - medzi synonymami neuvedené. Popis neexistoval. (synonymum druhu S. tarijensis);
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia neuvedené. Popis neexistoval;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. tarijensis v skupine Sulcorebutia, s podruhmi ssp. carichimayuensis a ssp. samaensis;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tarijensis;

syn.1.: Weingartia tarijensis subsp. carichimayuensis (Augustin) Hentzschel & Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Gymnocalycium 21(2): 781. 2008 [May 2008]
adnot.: subgen. Sulcorebutia

syn.2.: Sulcorebutia tarijensis var. carichimayuensis.....(hort.)

pub.: pozri - colls. PHA, HE;
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2016) neobsahuje (Pozri - S. tarijensis ssp. carichimayuensis)


merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-002896 (S. tarijensis v. carichimayuensis PHA 156);

colls. Augustin: KA 124 (tarijensis var. - carichimayuensis typ), KA 126 (tarijensis var. - carichimayuensis);
colls. E. Herzog: HE 215, HE 222, HE 223 (tarijensis v. carichimayuensis);
colls. Haugg: EH 11228 (tarijensis, pri Carachimayo), EH 1129, EH 11235, EH 11236, EH 11237;
colls. Hillmann: RH 950 (- ssp. carichimayuensis -> tarijensis f.), RH 951 (- ssp. carichimayuensis), RH 960 (- v. pilayensis -> ssp. carichimayuensis), RH 962 (- v. pilayensis -> ssp. carichimayuensis), RH 963 (- v. pilayensis -> ssp. carichimayuensis), RH 966 (- v. pilayensis -> ssp. carichimayuensis), RH 971 (- v. pilayensis -> ssp. carichimayuensis), RH 2014a (- ssp. carichimayuensis); RH 2018a, RH 2019a, RH 2021a, RH 2011a, RH 2024a, RH 2025a, RH 2027a, RH 2028a;
colls. Heřtus: PHA 156, PHA 370, PHA 371 (pilayensis - tarijensis v. carachimaensis);
colls. Horáček: LH 785 (pilayensis n. p. - carichimayuensis);
colls. Fischer: LF 1247 (tarijensis-> carichimayuensis), LF 1658, LF 1659, LF 1660, LF 1664, LF 1670 (tar. carichimayensis);
colls. Sochůrek: MS 2174, MS 2175, MS 2176, MS 2180, MS 2185 (tar. carichimayensis);

S touto identitou môžu byť spojené aj ďalšie nálezy rôzne pomenované: S. tarijensis (f., var., f. Rio Pilaya), S. tarijensis v. pilayensis (S. pilayensis) alebo S. vinotintorata, pochádzajúce hlavne z oblasti San Lorenzo - Rio Pilaya.
colls. Augustin: KA 124a, KA 125;
colls. Wahl: RW 441 (vinotintorata);
colls. Pot & Boxtel: JK ?;
colls. Bates &&&: BLMT ?;
colls. Bates: BB ?;
colls. Martin: RRM 35 (pilayensis);
colls. Janeba: ZJ ?;
colls. Šorma: VS ?;
colls. Odehnal: JO ?;
colls. Šeda: SE ?;
colls. Kasperski: KAS ?;
colls. Blaczkowski: TB ?;
colls. Fischer: LF 1247 (tarijensis-> carichimayuensis)


collp.:

carchimayuensis
(pozri - carichimayuensis)

Sulcorebutia tarijensis ssp. carchimayuensis.....(mut.)

adnot.: odlišné meno v katalógu Hillmann 2008 (nálezy RH 950, RH 951, RH 960, RH 971, RH 2014a)

 top of page