return to the main list
jujuyana_s

Výskyt mena jujuyana:

nom.: [juju-y-ána], podľa pôvodu, prov. Jujuy [chuchuj], Argentína; Vhodnejší tvar mena by mal byť "jujuyensis".
adnot.:  v súvislosti s popisom W. Rauscha je trochu nejasná identita zberu L 545 s prvotným pomenovaním "jujuyensis". Zaznamenaná bola zdanlivá skomolenina "jojoensis", ktorá by sa mohla týkať práve tohoto zberu A. B. Laua.

AYL
 top of page