return to the main list
grandis_s

Výskyt mena grandis:

nom.: [grandis], lat. grandis - veľký, mohutný, statný, silný. Charakterizujúce meno zavedené R. Hillmannom pre popis rôznych foriem v rode Sulcorebutia a tiež dvoch nálezov Digitorebutia (atrovirens & haagei) s relat. silnejším vzrastom. Podobné špan. meno "grande" bolo pripojené ku nálezu formy R. crassa RW 508

DIG
 • Mediolobivia atrovirens grandis.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - atrovirens)
 • Mediolobivia atrovirens f. grandis.....(pozri - RH 584,)
 • Mediolobivia atrovirens var. grandis.....(pozri - RH 583,)
 • Mediolobivia haagei var. grandis.....(n. n. Hillmann, pozri - RH 1320,)
 • Mediolobivia pygmaea var. grandis.....(pozri - RH 1320,)
 • Rebutia grandis.....(ambig., pozri - dolu)
 • Rebutia pygmaea grandis.....(pozri - RH 601a - crassa,)
 • Rebutia pygmaea var. haagei "grandis".....(pozri - RH 1320,)
 • Rebutia pygmaea var. grandis.....(pozri - RH 1320,)

SUL
 • Sulcorebutia albissima f. grandis..... (pozri - albissima, pozri - RH 850,)
 • Sulcorebutia tarijensis f. grandis.....(pozri - tarijensis, pozri - RH 212,)
 
grandis
(pozri - grandis_s)

Rebutia grandis.....(hort. ambig., dat. C.C. Hokuriku 2004 / PPP-Index 2006)

pub.: Dvojznačné meno bolo zaznamenané v zozname japonskej databázy mien Cactus Club Hokuriku 2004 a tiež v zozname platenej (!!) fotodatabázy Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart (9. 2006);
adnot.: Meno "grandis" sa vyskytuje v názve variety v rámci R. atrovirens (RH 583, RH 584) alebo v mene formy R. pygmaea (pygmaea 'haagei') - RH 1320. Novo je meno R. pygmaea uvádzané ako synonymum aj pre R. atrovirens [Lohmüller, System, 2005; alebo RPS - Register der Pflanzennamen und Synonyme, deutschesfachbuch.de, 2006]. Ide teda o použitie rovnakého prívlastku pre dve rozdielne rastliny zbierané R. Hillmannom;
sign.: #


foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.:

Mediolobivia atrovirens grandis.....(dat. KK Čelákovice)

pub.: na stránke Klub Čelákovice, www.khc.cz (9. 2006).
nom.: Unikátne meno bolo zaznamenané ako synonymum R. atrovirens Backeb. pre členenie Rebutia K. Sch.; Podobnú charakteristiku, aká je zakódovaná v tomto mene, má v rámci Atrovirens zber RH 296 a tiež popísaná R. marieae;
sign.: (pozri - RH 583, RH 584)


foto.: (pozri - RH 584)
merc.:

collp.:
 top of page