return to the main list
gibbulosa_s

Výskyt mena gibbulosa:

nom.: [gib-bulóza], podľa povrchu tela, lat. bohato hrboľatá, hrbolkovitá, gibbus - hrboľatý, vypuklý. Podobne znejúce meno (globulosa) sa objavilo pri zbere SE-78 silne evokujúce meno "gibbulosa" (pozri - R. globulosa JO 382).
adnot.: Identity vzťahované ku Knížeho zberu KK 1563; Jeho pomenovanie vzniklo pravdepodobne ako relatívne (forma spegazziniana? kupperiana?).

AYL
  • Aylostera gibbulosa.....(pozri dolu, pozri - KK 848 - densiseta? fiebrigii? spec.?, KK 863 - nogalensis n.n., pilayensis n.n, KK 1563, RH 276a, RH 282, RH 287 - sp. Canaletas, RH 1001, HJ 595b, VS 290 - cajasensis?, SE 78 - globulosa? sanguinea?, LF 252A,)
  • Aylostera gibbulosa n. n......(pozri - RH 3161,)
  • Aylostera gibbulosa?.....(pozri - VS 290 - cajasensis?, SE 78 - globulosa? sanguinea?)
  • Aylostera gibbulosa KK 1564 .....(mix. num., dat.ChK, pozri - KK 1563)
  • Aylostera heliosa var. nova X gibbulosa nat. hybrid.....(pozri - LF 249B,) >> podobné spoločné nálezy A. heliosa (condorensis) a A. gibbulosa z oblasti Condor pass - Palca Grande pozri napr. - RH 282 & RH 283 (natur. hybrid)
  • Aylostera natur hybrid heliosa X gibbulosa.....(pozri - LF 255B; ROS 32, ROS 32A;)
  • Rebutia gibbulosa......(pozri dolu, )
  • Rebutia gibbulosa n. n......(nom. Kníže, pozri - KK 1563, RH 1001, HJ 595 (J 595) - fulviseta, HJ 595b (J 595b), SE 68 - ?, SE 78 - globulosa? sanguinea?)
  • Rebutia spec. 'gibbulosa'.....(pozri - RH 282, RH 287, RH 1001, HJ 595b,)
 
gibbulosa
(pozri - gibbulosa_s)

Rebutia gibbulosa Knize n. n.

pub.: K. Kníže, #
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. gibbulosa Knize nomen nudum (KK 1563)";

Aylostera gibbulosa.....(hort., ambig.)
Rebutia gibbulosa.....(hort., ambig.)

adnot.: Takto identifikované rastliny nájdené R. Hillmannom (SuccSeed - RH), Juckerom (HJ), J. Joschkom (J) a V. Šormom (VS) sú všetky trochu odlišné od Knížeho nálezu KK 1563. V prípade šírenia Chrudim "bez čísla" je pravdepodobný materiál KK.
sign.: (najbližšie okruhu Spegazziniana s pozorovateľnými odlišnosťami a rozmanitosťou nálezov)


foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(Rebutia Gibbulosa);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_gibbulosa.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Gibbulosa) detail
Comment.: hlavné charakteristiky Spegazziniana
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia gibbulosa) id=104925;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb055.jpg
Comment.: jeden z nálezov s týmto menom, tu najpravdepodobnejšie KK 1563
foto 3.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 58, pos 694)
(R. gibullosa) pid 691;....V prilohe - Strauch @/
Comment.:
foto 4.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera gibbulosa);.....V prilohe - Snowarski @/ 050619-1368.jpg
foto 5.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. gibbulosa);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: husté svetlohnedé prepletené tŕne. Rozdiel voči KK 1563.
foto 6: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(A. gibbulosa);....V prilohe - KKR @/ ayl_gibulosa_2.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 89jR11 (Aylostera gibbulosa);  Rus 2000 R (Aylostera gibbulosa);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00809 (Rebutia gibbulosa);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. gibbulosa);  RH 2009/10, 2010/11 S (A. gibbulosa n. n. RH 3161);
merc. Fischer: LF 2010 S-97AY, LF 2011 S-102AY (A. gibbulosa LF252A, Tambo, 2350m);
 top of page