return to the main list
fulviseta_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 10. Fulviseta (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Fulviseta:

adnot.: Pôvodná príbuzenská skupina Leucanthema teraz (2004) podľa O. Šídu s novým vedúcim druhom R. fulviseta. Druhy z tejto problematickej skupiny v minulosti rôzne zaraďované - napr. R. tarvitaensis (Donald - pod ved. druhom R. spegazziniana), R. tarvitaensis a R. leucanthema (Ritter - pod vedúcim druhom R. tarijensis) a R. brunescens (zvláštne postavenie v systémoch).
R. leucanthema je novo priraďovaná (podľa TB) aj pod R. atrovirens, podobne ako z tejto skupiny je to podľa Hillmanna R. brunescens alebo podľa Winberga R. melachlora FR 772 (var. cocciniflora, tarvitaensis). Lokalitou z Arg.-Bolivijského pohraničia a aj vzhľadom sa od tejto skupiny odlišuje práve iba R. fulviseta, ktorej zaraďovanie má alternatívu smerom ku R. deminuta.. 
Šída (2008) - Aktuálne druhy R. leucanthema a R. tarvitaensis preradené naspäť do radu Leucanthema;
Vzhľadom na zvláštne tax. postavenie R. brunescens je potom aj postavenie samotnej R. fulviseta zvláštne, o čom svedčia rôzne publikované hodnotenia.

Výskyt mena fulviseta:

nom.: [fulviséta], podľa sfarbenia otrnenia, lat. fulvus - tmavožltý, ryšavý; séta, saeta - štetina; fulvisetus, fulviseta - so žltohnedými, ryšavými štetinami
adnot: Identity sú vzťahované ku jednému popisu W. Rauscha. S n. n. varietou albispina sa objavila ďalšia nejasnosť priradením zberu Lau 416 (pozri - sign. fulviseta)

AYL
 • Aylostera deminuta fulviseta.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - fulviseta)
 • Aylostera fulviseta (Rausch) Mosti & Papini 2011
 • Aylostera fulviseta.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - fulviseta, pozri - WR 319, WR 583, WCO 1358, He 269, RH 223, RH 1038, RH 1040, RH 1042, HJ 595,)
 • Aylostera fulviseta (RAUSCH) ......(nom. Rausch, pozri - WR 319)
 • Aylostera fulviseta Rausch comb. nud. = R. fulviseta......(pozri - fulviseta)
 • Aylostera fulviseta var........(nom. Rausch, pozri - WR 583)
 • Aylostera fulviseta var. albispina.....(pozri - WR 495 - spegazziniana - spegazzinana v. atroviridis,)
 • Aylostera fulviseta var. albispina (RAUSCH n. n.) ......(nom. Rausch, pozri - WR 495)
 • Aylostera fulviseta var. albispina Rausch n. n.........(pozri - fulviseta albispina)
 • Aylostera fulviseta tarvitaensis.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - tarvitaensis)
 • Rebutia fulviseta Rausch 1970 .....(pozri - WR 319)
 • Rebutia fulviseta.....(pozri - JL 2142, RH 223, RH 1042, HJ 578,)
 • Rebutia fulviseta f......(pozri - RH 1038,)
 • Rebutia fulviseta var. albiseta .....(mix. ident.? albispina? n. n.? dat. Pilbeam, pozri - L 416 - laui - pendulina)
 • Rebutia fulviseta var. albispina.....(n. n. Rausch, pozri - WR 495 - spegazziniana - spegazzinana v. atroviridis, L 416 - laui - pendulina)
 • Rebutia pseudominuscula var. / fulviseta.....(pozri - WR 583)
 top of page