return to the main list
cajasensis_s

Výskyt mena cajasensis:

nom.: [kajasénsis], podľa miesta pôvodu - Cajas, Tarija, Bolívia
adnot.: v obchode existuje, resp. existovalo (Uhlig) chybné spájanie zber. čísla FR 1141 s identitou R. heliosa v. cajasensis alebo heliosa v. condorensis na báze rod. mena Mediolobivia ! . V týchto hraniciach sa môže tiež pohybovať reálna dvojznačnosť pri výskyte mena R (A) cajasensis. V blízkej súvislosti s menom "cajasensis" pozri tiež mená Rebutia (Mediolobivia !?) laui a Rebutia (Aylostera) pendulina, obe spájané s pochybne šíreným a identifikovaným zberom L_416 od Cajas.

AYL
 top of page