return to the main list
auranitida_s

Výskyt mena auranitida:

nom.: [auranytýda], podľa sfarbenia kvetu, lat. nitidus - lesknúci sa, kvitnúci, upravený; auranitida - zlatolesklá
adnot.: Rastliny nesúce meno ´auranitida´ v akomkoľvek kombinačnom tvare sú v obchode roky prítomné iba zriedka a aj to s odlišnou identitou. Publikovanie ich fotodokumentácie je nulové.

SET &
 top of page