return to the main list
albiseta_s

Výskyt mena albiseta:

nom.: [albiséta], podľa charakteru otrnenia, lat. séta, saeta - štetina; albiseta - bieloštetinatá

AYL SET
 
albiseta
(pozri - albiseta_s) (pozri - Setirebutia) (pozri - aureiflora)
  • Rebutia albiseta Graessner 1937
pub.: / Graessn., Hauptverz., 11, nomen., 1937 / - dat. www.astrocactus.com (Seznam Rebutia, 2006);
IPNI (IK) - Graessn. -- Hauptverz. 1937, 11, nomen.
Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006;
adnot.: Mediolobivia? Setirebutia? Aylostera? Podľa Fearn & Pearcy 1981 ide údajne (s otáznikom) o jedno nuda meno synonymné s R. aureiflora = šírenie Setirebutia albiseta Frič n. n.?;
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index 2006.)
merc.:

collp.:

albiseta
(pozri - albiseta_s) (pozri - Aylostera) (pozri - pseudodeminuta albiseta)

Rebutia albiseta.....(hort. ambig.)

adnot.: # hort. Cactus Club Hokuriku 2004. V súčasnosti sa meno používa na prevážne biele formy pseudodeminuta;
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 53, pos 630, 631)
(R. albiseta) pid 620, 621;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: A. pseudodeminuta = pseudodeminuta var. albiseta ?
merc.:

Aylostera albiseta.....(hort. ambig.)

adnot.: Neurčité, popisné pre viac druhov a foriem Aylostera. Iba pravdepodoná zhodnosť s Backebergovou formou pseudodeminuta ´albiseta´, resp. R. pseudodeminuta var. albiseta.. Tzv. "bielotrné pseudodeminuty" sú v obchode často rôzne "biele" zmesi alebo formy fiebrigii.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Kúdela: Kud 2000 R (A. albiseta);

collp.:

 top of page