return to the main list
Uebellmann_s
(Horst & Uebelmann)

Leopold (Leopoldo) Horst, Brazilia, zberateľ kaktusov, hlavne v Brazílii a Uruguaji, priateľ A.F.H.Buininga, D. van Vlieta a W. Rauscha
Werner Uebelmann, Švajčiarsko, majiteľ kaktusárskej firmy SU-CA-FLOR a veľkej zbierky. V 60-tych rokoch dovážal pre firmu Wessner (pozri napr. - kariusiana).

adnot.: Akronym HU - L. Horst & W. Uebelmann
Akronym Uebelmann, resp. s katalógovými číslami v literatúre skrátene Ueb., Ue alebo UN. Zaznamenaná tiež skratka UB [dat. Antálek, Podešva, www 2002] V južnej Amerike zbieral tiež s Leopoldo Horstom pod akronymom HU (Horst - Uebelmann).

Nálezy Horst & Uebelmann
  • HU 109.....(Sulcorebutia spec.) - (mix. acron., dat. KK Dv.Kr. 2002) >> pozri - HS 109 ?***
  • HU 231.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. ChKp94, 95)*** > pozri dolu
  • HU 335.....(Sulcorebutia spec.) - (dat. Smutný 95)***
  • HU 1693...(R. pectinata) - Jujuy, Santa Ana, # - (dat. R. Martin  Field Numbar Database, stav 2007) > haagei ?
  • HU 1698...(R. haagei) - Jujuy, Santa Ana, # - (dat. RM FND)
  • HU 1701...(R. pectinata) - Jujuy, Abra Pampa, # - (dat. RM FND) > haagei ?
materiál pôvod Uebelmann (Su-Ca-Flor)

Výskyt mien Horst alebo Uebelmann: (pozri - horstii) (pozri - uebelmanniana)

 
HU 231

Sulcorebutia spec......(hort., dat. Chrudim 1994)

adnot.: (pozri - Sulcorebutia spec. Uebelmann - S. uebelmanniana)
foto 1.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (galerie Sulkorebutia: >> find item)
(Sulcorebutia HU 231);..... V prilohe - Rektorik @/ HU 231.jpg
Comment.: kvet červený so žltým stredom, štíhle okv. lístky, # #
merc. Chrudim: ChK 1994p, ChK 1995p (S. spec. HU 231);
 top of page