main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pauciareolata
(pozri - mixticolor_s) (pozri - ritteri_s) (pozri - atrovirens_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia pauciareolata Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 78, 1977 / K. u. a. S., 28 (4): 78, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 28(4): 77. 1977
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 28(4): 77 (1977).
typ.: FR 1121
nom.: [pauciareolata], lat. pauciareolatus - s malým počtom areol, pauci - málo (počet)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pauciareolata Ritter (FR 1121) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 28 77" - loc.: Tarija, Mendez, San Antonio, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pau2.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pauciareolata) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Pilbeam, 1997 - bližšia príbuznosť s R. atrovirens - vnútorné okv. lístky tmavo červené s fialovo červenými tónmi (báza a špička); nitky fialovo červené; čnelka zelená; blizna žltozelená alebo žltá;
O. Šída, Atlas kaktusů XX., p.32, 2005 ->
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 3.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. pauciareolata);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_pauciareolata_1.jpg
merc.: (pozri - colls.)

tax. Šída 1997: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 18. Mixticolor, species 56.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 6. Mixticolor, species 2.
       O.Šída (prov. 2008): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens,

cat.: katalógový list
adnot.: Ritter, 1980 - niekedy vytvára prírodné hybridy s druhom R. brunneoradicata;
Šída, 1997 - v skupine Aylostera / Mixticolor spolu s R. brunneoradicata;
Pilbeam, 1997 - bližšia príbuznosť s R. atrovirens (tu myslené to, čo sa pod týmto menom reálne rozširuje);
Mosti, 2000 - zodpovedá L. haagei v. violascens Rausch identifikovanej podľa zberu WR295 (viď data ???);
Šída, 2004 (rebutia.iglu.cz/sek4/pau2.htm) - preradenie pod Digitorebutia. "Pod menom R. violascens sa v našich zbierkach vyskytujú rastliny s touto identitou (pauciareolata), často dokonca s pripojeným číslom FR 352";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea (= riešenie problému ?);
KK Čelákovice, 2006 - synonymum (??) R. ritteri (Wessn.) Buin. et Don. pre členenie R(AMS): Mediolobivia;
Šída, 2008 - priradenie sensu Pilbeam do príbuzenskeho radu Atrovirens;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.92., A. pauciareolata (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. pauciareolata. Vzorka samotnej A. pauciareolata nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Mediolobivia pauciareolata.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls. FR)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Josef Tichý, Klub Kaktusářů Olomouc, 2005 - www.carciton.cz/kaktusy/fotoserial2.htm (fotoserial - find item)
(M. violascens) pauciareolata ??;.....V prilohe - Tichy @/ Foto2_01.jpg
Comment.: non violascens, / atrovirens / pauciareolata ? alebo iná forma R. atrovirens

syn.2.: Aylostera pauciareolata (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia pauciareolata F. Ritter, Kakt. And. Sukk. 28(4): 77. 1977.
typ.: Bolivia. Tarija, Mendez, "San Antonio", 1962, Ritter 1121 (holotype, U; isotype, SGO-124623).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'pauciareolata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'pauciareolata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Rebutia atrovirens var. pauciareolata.....(hort.? sensu Pilbeam)

pub.: # hort? (pozri - colls., FR 1121, BB 307,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens v. pauciareolata) =104881;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb011.jpg
Comment.:
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. violascens) =105020;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb150.jpg
Comment.: violascens ??; = pauciareolata

Mediolobivia atrovirens var. pauciareolata.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls., FR 1121) V zmysle zaraďovania R. atrovirens
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.4: Rebutia (Mediolobivia) ritteri var. pauciareolata.....( # ) ???

pub.: # ? (sensu KK Čelákovice, ale s chybou "paucicostata")
IPNI - ani jeden prípad databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat.("R.(M.) ritteri v. paucicostata") - Z. Rovšek, 2006, Seznam Mediolobivia) - pravdepodobne na stránke zámena s "pauciareolata", ktorá má k popisu R. ritteri o trochu bližšie;

syn.5?: Mediolobivia steinmannii var. pauciareolata.....(Hillmann prov.?,  mix.ident.?)

pub.: R. Hillmann? (dat. R.Martin FND, pozri - colls., RH 930)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: okrem zhodnej lokality RH 930 a FR 1121 nie je overené, čo ide skutočne o Ritterovu identitu avšak v rámci M. steinmannii (Solms-Laub.) Krainz. Materiál RH 930 šíril MW (SuccSeed) ako "R. steinmannii var.", kde ale krátky popis ukazuje na niečo odlišné ako je pauciareolata (RH 930a, b.?) ako je R. pauciareolata. Aktuálne zoznamy RH uvedené zmiešanie objasňujú - M. pygmaea v. pauciareolata = RH 930, M. steinmannii var. = RH 930b oranž. kvet.
merc. Fischer: LF 2011 S-585ME (M. steinmannii v. puciareolata LH799 Iscayachi) > LH 779;

syn.6: Mediolobivia pygmaea var. pauciareolata.....(Hillmann 2008, sensu Anderson)

pub.: R. Hillmann (pozri - colls., RH 930) - nález zaradený pod M. pygmaea (neopygmaea Backeb.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Michael Kiesling, in Tephrowelt, 2009 - www.tephrowelt.de (Lobivia - find item Rebutia)
(R. pygmaea v. violaciflora) detail;.....V prilohe - Kiesling @/ Lo125.jpg
Comment.: Na pripojenom snímku je rastlina nápadne podobná forme R. atrovirens dlhodobo šírenej pod nesprávnym označením "R.(M.) pygmaea v. violascens" alebo "R. (M.) violascens" s červeným kvetom a fialovým leskom typu M. pauciareolata.
merc. Hillmann: (pozri - colls., RH 930)

colls. Ritter: FR 1121 (typ);
colls. Rausch: WR 295 (rosalbiflora? - violascens / pauciareolata ?);
colls. Hillmann: RH 930 (steinmannii v.? pauciareolata - pygmaea v. pauciareolata? - paucicostata);
colls. Bates: BB 307.01 (atrovirens v. pauciareolata);
colls. MW: MW 31 (pauciareolata);
colls. Horáček: LH 799 (steinmannii v. nova  - pauciareolata? > LH 779);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p3388.10 - Mediolobivia spec. FR 515; 32 - L. Červinka); ---> haefneriana WR 515

sign.: (výsev 1995) - trpaslík z okruhu Atrovirens, najbližšie WR 515, haefneriana. Povrchne podobné rastlinám šíreným pod menom R. pauciareolata (problematická identita WR 295 ?).
foto 1.: Šuba, 6299/00-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\FR515_Ch.jpg
foto 2.: Šuba, 6299/0-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\FR515_Cha.jpg
foto 3.: Šuba, 6299/2-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\FR515_Chb.jpg

Šuba, KE - (orig. Brno výstava 1999-5-23 R - Mediolobivia spec. FR 515; 89K); ---> atrovirens, non WR 515 ---> pauciareolata

sign.: Rastliny a výsevy zodpovedajú charakteristike príbuzenstva Atrovirens, najbližšie popisu Mediolobivia haefneriana Cullm. s odlišnosťou v tmavom fialovejúcom tele, malých areolách s tmavohnedými tŕňmi a karmínovým leskom tmavočervených kvetov, alebo vzrastom a kvetom tiež R. raulii (raulii má mať ale nečervenejúce telo a odlišné otrnenie). Podobnosť tiež s R. pauciareolata (pravdepodobne problematická identita WR 295). Pri osamotenom otvorení kvetu (foto1., 2.) je jeho priemer až o polovicu väčší ako pri hromadnom kvitnutí.
foto 1.: Šuba, 8144/27-1999-6;.....V prílohe - Suba99_8144\FR_515_BR.jpg
foto 2.: Šuba, 8144/28-1999-6;.....V prílohe - Suba99_8144\FR_515_BRa.jpg
foto 3.: Šuba, 6650/24-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\FR515R.jpg
foto 4.: Šuba, 6650/25-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\FR515Ra.jpg
foto 5.: Šuba, 6650/30-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\FR515s.jpg
foto 6.: Šuba, 6650/31-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\FR515sa.jpg
foto 7.: Šuba, 6650/33-2002;.....V prílohe - Suba02_6650\FR515Rb.jpg
foto 8.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D\P6080635m_515.jpg
foto 9.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0277_paucim.jpg

pauciareolatus
(pozri - pauciareolata) (pozri - FR 1121)

Rebutia pauciareolatus FR 1121.....(hort. mut.)

adnot.: mutácia mena na stránke - G. Hatletveit, sub Rebutia, 2005

 top of page