main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
peterseimii
(pozri - nigricans_s) (pozri - ritteri_s)
  • Rebutia nigricans (Wessn.) Šída var. peterseimii Buin. et Don. ex Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 96-97, 1997
IPNI (IK) - R. nigricans (Wessner) Pilbeam var. peterseimii Buining & Donald ex Šída -- Rod Rebutia: 29 (1997).
typ.: AVF 544, fig.544 in Kreuzinger, Verzeichnis, p.31, 1935 ("Rebulobivia peterseimii Frič")
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/nig12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Šída, RR 97 - voči R. nigricans var. nigricans - kvety rovnakého tvaru, o niečo väčšie, avšak purpurovo sfarbené. Tŕne dlhšie, svetlejšie a široko rozložené.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1997, pozri - R. peterseimii Frič)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 36. Nigricans, sp. 130a.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 11. Nigricans, species 1a.

cat.:
adnot.: Donald, p.68 - prechodná forma od Digitorebutia ku Aylostera. ( p.78) - "takmer presne v strede medzi Aylostera - Digitorebutia";
Pilbeam, 1997 - R. ritteri f. peterseimii - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. nigricans 'peterseimii';
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia nigricans peterseimii;

syn.1.: Rebutia ritteri (Wessn.) Buin. et Don. f. peterseimii Buin. et Don. 1963 nom. inval.

descr.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Donald stat. - Rebutia ritteri var. nigricans (Wessn.) Buin. et Don. f. peterseimii Buin. et Don.;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. ritteri f. peterseimii Buin. & Don. = ritteri v. nigricans f. peterseimii
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
typ.: AVF 544 = fig.544 in Kreuzinger, Verzeichnis, p.31, 1935 (Rebulobivia peterseimii)
sign.: Donald - Voči R. ritteri v. ritteri - dlhšie tŕne, nie hrebeňovite, žlté až medené; kvety väčšie, purpurovo červené;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 #)

Rebutia ritteri var. nigricans f. peterseimii Buin. & Don. 1965

add.stat.: A.F. H. Buining, J. D. Donald, 1963 (syn.1. - použitie v členení R. ritteri)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R.ritteri v. nigricans, R. ritteri f. peterseimii)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. ritteri v. nigricans f. peterseimiii Buin. & Don. (1965) Cact. Succ. J. Gt. Brit. 27 40" - alebo "D. peterseimii (Frič & Kreuzgr.) Donald comb. nud. = R. ritteri v. nigricans f. peterseimii";

syn.1a.: Mediolobivia ritteri var. peterseimii.....(hort. sensu Buin. et Don. 63)

pub.: hort. (sectio - Digitorebutia)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat.pub. - Z. Rovšek, Seznam Mediolobivia, 2006

syn.2.: Rebutia peterseimii Frič ex Kreuzinger 1929 nom. inval.

descr.: / A. V. Frič, K. G. Kreuzinger, Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit., 44. 254, in obs., 1929 /
IPNI (IK) - Frič ex Kreuz. -- in Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 1929, xliv. 254, in obs.
nom.: /Peterseim, Peter Seimi ? #/
adnot.: (dat.pub. Z. Rovšek - www.astrocactus.com - Seznam Rebutia, 2006);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. nigricans;
sign.: #
foto 1.: (orig. pub. descr. 1929 #)

Rebutia peterseimii Frič 1932 nom. inval.

descr.: A. V. Frič, Kaktusář, 3: 15, 1932
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, obr. príloha - F;
(R. peterseimii);....V prílohe - Sida @/ peterseimii.jpg
Comment.: valcovité telá staršieho trsu char. nigricans s husto prepletenými sklovitými tŕňmi s hnedými bázami na podlhovastých hnedastých areolách, kvet krátky červenný s tmavými koncami okv. lístkov. Rozmer kvetu tesne pred otvorením sa zo snímku nedá presne posúdiť 
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: Cactus Heaven: CaHe 2000 S-RD323.2 (R. petersemii);

Rebulobivia peterseimii Frič 1935 nom. inval.

comb.: in K. G. Kreuzinger, Verzeichnis, 1935, p.31, pol.544
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Donald, p.67 - A. V. Frič viedol druh ako časť Rebulobivia, sectio a., postavenej okolo prvého popísaného typu R. haagei.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia nigricans;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1935, fig. 544)

Digitorebutia peterseimii Frič 1936 nom. inval.

comb.: A. V. Frič, Modrý seznam, 1936
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.:  

Rebutia petersanii Borg n. n....... (mut. peterseimii ?)

pub.: J. Borg, # (1937 ?)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. petersainii Borg nomen nudum = ritteri" - mutované Fričovo meno v tejto publikácii;

Digitorebutia peterseimii Frič ex Kreuz. 1938

comb.: K. G. Kreuzinger, #, 1938
IPNI (GCI) - Frič & Kreuz. -- Succulenta (Netherlands) 20: 54. 1938 Nomen
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia nigricans;

Digitorebutia peterseimii (Frič ex Kreuz.) Donald comb. nud.

comb.: J. Donald, # ??
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. peterseimii (Frič & Kreuzgr.) Donald comb. nud. = R. ritteri v. nigricans f. peterseimii";

Mediolobivia peterseimii.....(hort.)

pub.: hort. (Rebutia > Rebulobivia > Digitorebutia > Mediolobivia)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim: ChK 90p3371 - ChK 93p3371.0, 96p3371.00 (M. peterseimii);   ChK 2003p3371.00, 2004p3371.00 (M. peterseimii);

syn.3.: Mediolobivia nigricans (Wessn.) Krainz var. peterseimii (Frič) Backeb. 1966
syn.3.: Mediolobivia nigricans var. peterseimii Frič

comb.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.271, 1966 ("M. nigricans (Wessn.) Krainz var. peterseimii (Frič)")
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. nigricans v. peterseimii Frič = R. ritteri f. peterseimii";
(pozri - colls., RH - "Mediolobivia nigricans var. pettersheimii"). Aj takto extrémne zmenené meno je umiestnené v databáze R. Martina - Field Numbers u troch uvedených nálezov R. Hillmanna.
sign.: Backeb., Kakt.Lexikon, p.271, 1966 - jedna takto označená forma má pupurový kvet, priemeru 3,5cm.
merc. Fischer: LF 2010 S-205ME (M. nigricans v. peterseimii LF 171 Las Cuevas 3775m);  LF 2010 S-202ME, LF 2011 S-219ME (M. nigricans v. peterseimii JJH velký květ);

Lobivia nigricans Wessn. var. peterseimii (Frič) Rausch 1985* 1986** 1987 nom. inval.

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, #, 1986 (pub.1987)
IPNI (IK) - var. peterseimii (Frič) Rausch -- Lobivia 85: 100. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/nig12.htm & Rod Rebutia, p.29, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia nigricans;

Rebutia nigricans var. peterseimii (Frič) Mosti 2000 nom. inval.

comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 2000 / Cactus & Co., 4 (1): 44 (2000): /
IPNI (IK) - R. nigricans (Wessner) Šída var. peterseimii (Frič) Mosti -- in Cactus & Co., 4(1): 44 (2000):.
foto 1.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia nigricans v. peterseimii TB12.3 = TB 390.0, Las Cuevas, Salta, Arg., 3778m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB390_0_TB012_3_Rebutia_nigricans_v_peterseimii.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite. purpurovocerveny kvet.

syn.4.: Rebutia nigricans 'peterseimii'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena peterseimii
adnot.: v databáze Cactus Club Hokuriku 2004 stotožnenie "Rebutia nigricans 'peterseimii' = ritteri var. peterseimii", pozri - syn.1a (M. ritteri v. peterseimii) alebo "R. ritteri f. peterseimii Buin. & Don. = nigricans 'peterseimii';

colls. Frič: AVF 544 (typ);
colls. Lembcke: Lembcke 47 (?);
colls. Rausch: WR 162;
colls. Hillmann: RH 1236, RH 1237, RH 1238;
colls. Šorma: VS 101 (- euanthema?), VS 766;
colls. Halda: JJH #;
colls. Fischer: LF 56, LF 171, LF 821, LF 826;
colls. Blaczkowski: TB 12.3 = TB 390.0;
colls. Sochůrek: MS 1035;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 96p3371.00 - Mediolobivia peterseimii; 29 - K. Crkal); ---> non nigricans !!

sign.: (Výsev 1997)
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

pettersheimii
(pozri - peterseimii)

Mediolobivia nigricans var. pettersheimii.....(mut. nom)

adnot.: Zmenené (deform.) meno (pôvod R. Hillmann?) z databázy FN Ralpha Martina - stav 2007. Údaj pri zberoch RH 1236, RH 1237 a RH 1238 od Nevado Acay.

pettersonii_petterseimii
(pozri - peterseimii) (pozri - petersonii_s)

Rebutia pettersonii var. petterseimii.....(mut. nom, mix. ident. absurd.)

adnot.: Podivné spojenie skomolených mien z ponuky maďarského kakt. klubu Budapešť. Vopred s pochybnou identitou. Najbližšie podobné meno pozri - Rebutia ritteri (Wessn.) Buin. et Don. f. peterseimii.
merc.: MKOE 95 S-11122/a (Rebutia pettersonii var. petterseimii);

 top of page