main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
aureiflora boedekeriana
(Setirebutia grandiflora, disciformis, melanotricha, multiflora)
(pozri - aureiflora_s) (pozri - grandiflora_s) (pozri - multiflora_s)
  • Rebutia aureiflora Backeb. f. boedekeriana (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.23, 1997 / Rod Rebutia: 23: 1997 /
IPNI (IK) - Rod Rebutia: 23 (1997):.
pub.: Šída, 2001 www (Rod Rebutia, cit. Pilbeam 1997) - as "R. aureiflora var. boedekeriana"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - char. forma  s väčšími bledo oranžovými kvetmi.
Donald, 1976, (p.62) - dlhšia kv. rúrka a širšia kv. koruna; kvet 40mm dlhý, 50mm široký.
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia aureiflora f. bodekeriana (Backbg.) Buin. & Donald #
  • Rebutia aureiflora f. bodeckeriana (Backbg.) Buin. & Donald #.....(mut. Fearn & Pearcy 1981)
stat.comb.: A. F. Buining, J. Donald, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
nom.: pokus o opravu nesprávnym menom? sensu Friedrich Bödecker (Bot. slovník p.p.K, J. Pěnčík a kol. 1984). Nie je zistené či u Buininga a Donalda alebo práve v tejto publikácii nedošlo k mutácii mena F. Bödeker - F. Bödecker. Autori F & P používajú výhradne tvar "boedeckeriana";
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. aureiflora f. boedeckeriana (Backbg.) Buin. & Don. (1934) Blatt. f. Kakteenf. 2" - loc.: Salta, Near Chani Volcano, tax.: Rebutia Section II Mediolobivia Subsection I Setirebutiae;  Okrem pozmeneného mena zaujímavosťou je, že kombinácia R. a. f. boedekeriana bola platne publikovaná až v roku 1997. Tu ide údajne o neznámu kombináciu Buininga a Donalda;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 25. Aureiflora, spec. 74a.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 1. Aureiflora, species 1a.

cat.: (aureiflora)
adnot.: Donald, 1976 (Členenie R.R., p.58, 62) - stabilná iba pri vegetatívnom množení. V kultúre bez významných rozdielov voči R. aureiflora f. aureiflora. Synonymum R. aureiflora f. aureiflora;
Pilbeam 1997 - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. aureiflora;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia boedekeriana, a nové synonymum Setirebutia boedekeriana;

bas.: Mediolobivia boedekeriana Backeberg 1934
bas.: Mediolobivia boedeckeriana Backbg........(mut. Fearn & Pearcy 1981)

descr.: C. Backeberg, Blätter für Kakteenforschung, 1: 2, 1934 / Blatter Kakteenforsch., Pt. 2, [p. 6]., 1934 /
IPNI (GCI) - boedekeriana Backeb. -- Blätt. Kakteenf. 1934(2): [6] genus 58, sp. 4 (fig.).
IPNI (IK) - boedekeriana Backeb. -- Blätt. Kakteenf. 1934, Pt. 2, [p. 6].
typ.: cv.? #
nom.: /Friedrich Bödeker, non Bödecker, 1867-1937, Köln, botanik, znalec kaktusov, špecialista na rody Mammillaria a Echinocactus/
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. boedeckeriana Backbg. = R. aureiflora f. boedeckeriana" - okrem pozmeneného mena zaujímavosťou je, že kombinácia R. a. f. boedekeriana bola platne publikovaná až v roku 1997. Tu ide údajne o neznámu kombináciu Buininga a Donalda;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1934)

Rebutia boedekeriana .........(hort.)
Rebutia boedeckeriana (Backbg.) Marshall & Bock n. n.......(mut. Fearn & Pearcy 1981)

comb.: W. T. Marshall, T. M. Bock, # - Thor Methven Bock
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. boedeckeriana (Backbg.) Marshall & Bock nomen nudum = auraiflora f. boedeckeriana;
Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené nepresne ako "R. boedekeriana Bckbg. = aureiflora" - meno sa týka orig. Backeb. popisu z roku 1934 (Mediolobivia);

syn.1.: Mediolobivia aureiflora (Backeb.) Backeb. var. boedekeriana (Backeb.) Backeb. 1959
syn.1.: Mediolobivia aureiflora var. boedeckeriana (Backbg.) Backbg.......(mut. Fearn & Pearcy 1981)

stat.comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: 1488, 1959
IPNI (GCI) - aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1488. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. aureiflora v. boedeckeriana (Backbg.) Backbg. = R. aureiflora f. boedeckeriana" - okrem pozmeneného mena zaujímavosťou je, že kombinácia R. a. f. boedekeriana bola platne publikovaná až v roku 1997. Tu ide údajne o neznámu kombináciu Buininga a Donalda; 
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: Backeberg, KL 1966, p.270 - Telo vždy plocho guľovité, lesklo tmavozelené; Rebrá na báze ešte spojité, v počte do 20; Okrajových tŕňov asi 12-14; Stredové 2-3, o čosi tuhšie, zlatohnedé, dlhé až 2,5cm, kolmo vyčnievajúce.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o Kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(Mediolobivia aureiflora);..... V prílohe - Haage @/ Ha2.jpg
Comment.: Na neostrom snímku zodpovedá popisu formy boedekeriana;

Rebutia aureiflora var. boedekeriana.........(sensu Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997, dat. - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur12.htm)
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. boedekeriana"

syn.2.: Setirebutia grandiflora Frič n. n......(Frič 36)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.36
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.

Mediolobivia grandiflora Frič n. n.

pub.: A. V. Frič, #?, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - neisto "M. grandiflora Frič nomen nudum = ?";

syn.2a.: Rebutia aureiflora var. grandiflora.........(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. grandiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: viacznačné meno "Rebutia grandiflora" v spojení s položkou 36 nie je v databáze CCH 2004 uvedené;

syn.3.: Setirebutia disciformis Frič n. n......(Frič 49)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.49
pub.2.: A. V. Frič, 1936 (iba meno s obrázkom)
IPNI (IK) - disciformis Frič -- Succulenta xviii. 134 (1936), nomen cum fig.; cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.

Rebutia disciformis.......(hort.)

pub.: # hort., dat - Cactus Club Hokuriku 2004, kde "R. disciformis Fric 49 = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: meno spojené s Fričovou položkou 49 (pozri - Setirebutia)

Mediolobivia disciformis.......(hort.)

pub.: # hort., dat - G. Monska, pomenovanie pod foto in fotoalbum Kakteen-Bautzen
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. disciformis);..... V prílohe - Monska11_M @/ 19_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. disciformis) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia disciformis.jpg
Comment.: Na snímku ? - Kvet lososovo ružový, ružové nitky, žlté prašníky, svetlozelené blizny, telo zelené odspodu červenejúce, otrnenie rel. dlhé biele mierne odstávajúce hlavne na temene. 

syn.3a.: Rebutia aureiflora var. disciformis.........(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. disciformis"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.4.: Setirebutia melanotricha Frič n. n......(Frič 56)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.56
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.

Rebutia melanotricha Fric & Kreuz.......(hort.)

pub.: A.V.Frič, K.G.Kreuzinger, #, dat - Cactus Club Hokuriku 2004, kde "R. melanotricha Fric & Kreuz. Fric 56 = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: meno má naznačovať pôvod u Kreuzingera a Frič. položkou 56 (pozri - Setirebutia)

Mediolobivia melanotricha Frič n. n.

pub.: A. V. Frič, #?, dat - Fearn & Pearcy 1981  - "M. melanotricha Frič nomen nudum = ?";
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.:  

syn.4a.: Rebutia aureiflora var. melanotricha ........(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. melamotricha"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.5.: Setirebutia multiflora Frič n. n......(Frič 67)

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.67
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.64) - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.

Mediolobivia multiflora Frič n. n......(hort.)

pub.: # hort., dat - Fearn & Pearcy 1981, kde "M. multiflora Frič nomen nudum =´?"

Rebutia multiflora Kreuz.......(hort.)

pub.: # hort., dat - Cactus Club Hokuriku 2004, kde "R. multiflora Kreuz. Fric 67 = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: neúplné meno alebo má iba naznačovať pôvod u Kreuzingera a Fričovou položkou 67 (pozri - Setirebutia)

syn.5a.: Rebutia aureiflora var. multiflora........(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. multiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

colls. Frič: Frič 36 (Setirebutia grandiflora n. n.); Frič 49 (S. disciformis n. n.); Frič 56 (S. melanotricha n. n.); Frič 67 (S. multiflora n. n.);
colls. Backeberg: (Backeberg typ);


collp.:

 top of page