return to the main list
AW 24
(pozri - WessnerA_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - ?)
(pozri - Sierra Santa Victoria)

coll.: A. Wessner, Argentina, Jujuy, La Quiaca - Santa Victoria, #

Mediolobivia spec......(dat. AWK 2007)

adnot.: AWK 2007 - (dat., loc.);
Ident? - Nález kdesi medzi La Quiaca a Santa Victoria (pozri - Yavi, Cajas, Lizoite, Rodeo Pampa a iné napr. pod označením Santa Victoria pass). Podľa lokality  a prov. označenia je najpravdepodobnejšia forma R. pygmaea alebo niečo z príbuzenstva R. atrovirens. Menej pravdepodobná je forma R. margarethae;
sign.: # ?
foto.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02312, AWK 2009 S (Mediolobivia AW 24, La Quiaca-Santa Victoria);

collp.:
 top of page