return to the main list
FR 760 (RITT 760)
(pulvinata)

(pozri - Ritter_s) (pozri - sanguinea) (pozri - sanguinea_s) (pozri - pulvinata)
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - Angosto) (pozri - Tarija)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, prov. Mendez, dep. Tarija, Angosto, v blízkosti Tarija, # (RM: Tarija, 1. východne a južne od Angosto, 2. priesmyk Junacas - Tambo)

Rebutia sanguinea Ritter 1977.....(typ)
Rebutia sanguinea spegazziniana.....(Ritter numbers, add. ident., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia sanguinea.....(hort., mix. sectio., dat. ChK 1989)
Aylostera sanguinea.....(hort., dat. ChK 1990)
Aylostera pulvinata......(hort., dat. Haage 1999)
Rebutia sanguinea Ritt. FR 760 = spegazziniana.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia sanguinea var. spegazziniana.....(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) Ritter > sanguinea (spegazziniana)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat. - Na nálezisku spoločne s R. kupperiana, kde príležitostne tvoria prírodných krížencov (pozri - KK 1977);    Ralph Martin FND - (FR dat. - R. sanguinea, loc. - 1., 2.);   J. Pilbeam - (FR dat. - loc. hory južne od Angosto; priesmyk medzi Junacas a Tambo);  R. Martin, FND 2007 - (dat. loc. - East and South of Angosto, Tarija, Tarija / Pass, Junacas - Tambo, Tarija);
Lokalita ? - juho-juhovýchodne od Tarija 18km (?) existuje tiež obec s podobným menom Angostura.
nom.: [pulvináta] podľa charakteru skup. rastu,  lat. pulvinatus - vankúšovitý = (význam podobne ako u pulvinosus - vankúšovitý). Meno z katalógu rastlín Haage 1999 spojené s číslom FR 760 patriacemu popísanej R. sanguinea (vankúšovitý - pulvinózny rast nie je ale v popise R. sanguinea uvádzaný). Niektoré údaje z kultúry a novšie prieskumy (SE 79) druhu však zaznamenali aj odnožujúci rast. Iná paralelná ponuka A. sanguinea, alebo FR 760 v tomto katalógu nebola zistená. Meno zdanlivo evokuje zámenu s FR 766 (pulvinosa);
sign.: Ritter (typ & foto) - blod red fl.;
foto 1.: (orig. num. typ.) #
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(Rebutia sanguinea FR 760);.....V prilohe - stabiae @/ 84040966etsIaX_ph.jpg
Comment.: ? netypicky odnožujúca (= "pulvinata") forma alebo iba zmena chovania na podnoži ?
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia sanguinea FR 760);.....V prilohe - Agocs @/
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=493)
(R. sanguinea) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto 4.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera sanguinea FR 760);.....V prilohe - Snowarski @/ 070524-8187.jpg
foto 4.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. sanguinea FR 760);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =, spegazziniana s krátkymi lúčovitými tŕňmi
merc. Chrudim & other: ChK 89p3379.1, 90p3379.1 (Mediolobivia sanguinea FR 760); ChK 90p274.5 - 95p274.50, , 2009p274.50 (Aylostera sanguinea  FR 760);    Jec 2000 S-0 401 (Aylostera sanguinea FR 760);   Jec 2000 S-0 7240 (Rebutia sanguinea FR 760; 791/91);   C-HBR 2001 S-6/25, S-106/25 (Aylostera sanguinea FR 760);   KK-DK 2001 S-6.37 (Aylostera sanguinea FR 760);
merc. Haage: Haage 99 R (A. pulvinata FR 760);
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1208.7 (Rebutia sanguinea FR 760; Angosto, Tarija) blood red flowers;    CaHe 2000 S-RJ323 (Rebutia sanguinea FR 760);
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 S-3902 (R. sanguinea FR 760);
merc. Fischer: LF 2007 S-106AY, LF 2010 S-250AY, LF 2011 S-264AY (Aylostera sanguinea FR 760);
merc. Bercht: LB 2008 S 3769 (reb sanguinea FR 0760 Angosto);
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. sanguinea FR 760);
Rebutia pulvinata.....(hort., FR 760)

adnot.: Meno z katalógu rastlín Stenasa Garden Center. Pôvod pravdepodobne fma. Haage.
merc.: SGC 2000 R-61919 (R. pulvinata);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p274.50 - Aylostera sanguinea FR 760; 21 - J. Vysoudil);

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page