return to the main list
KK 972
(challapatensis > challapatana > challapataensis)

(pozri - Kníže_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - orurensis ?) (pozri - orurensis_challapata) (pozri - orurensis_s)
(pozri - paznaensis_s) (pozri - Challapata_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Challapata, 4000m

Mediolobivia pectinata var. challapatensis Knize n. n......(KK n. prov., dat. RM FND)
Mediolobivia pectinata var. challa., Challapata, 4000m, Bolivia......(Kníže 1977, contr., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pectinata var. challa. #......(hort. contr., dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pectinata var. challapata.....(hort. mut., dat. ChK 1998)
Mediolobivia pectinata var. challapota.....(hort. mut., dat. C-HBR 2001)
Rebutia pygmaea var. orurensis.....(hort. mix. ident.?, dat.Winberg 2000 foto) > ?
Lobivia pygmaea.....(hort. sensu Rausch, dat. MG 2000)
Rebutia pygmaea.....(hort., dat. SuccSeed 1997)
Mediolobivia pygmaea.....(hort., dat. Edginton 2000)
Mediolobivia pygmaea var. challapata.....(hort. mut., dat. KK-DK 2001)
Rebutia pygmaea Bckbg. KK 972 = M. pygmaea......(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia pectinata var. challapatensis Knize n. n. = pygmaea?.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia pectinata var. challapatensis n. n. = escayachensis.....(hort. mix. ident, dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pectinata var. challapatana Knize n. n......(dat. Kníže in 2005 list)
Mediolobivia pygmaea var. challapatensis.....(hort., dat. Bercht 2008)
Mediolobivia pygmaea var. paznaensis de Challapata.....(hort., dat. Hillmann 2009) > ?

nom.:  podľa lokality - Challapata, depart. Oruro, Bolívia
adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (KK dat.- var. challapatensis n. n., lokalita - 4000m);
Do roku 1996 bol ChK šírený materiál (semená) pod menom Mediolobivia orurensis v. challapata, ktorý sa však značne odlišuje od rastlín R. orurensis KK 972, tak ako sú publikované s týmto pripojeným číslom. Typickú R. orurensis pod týmto číslom začala šíriť až fi. SuccSeed. Je otázne či rastliny R. orurensis na fotografiách 2. - 4. sú skutočne Knížeho KK 972 (zámena s KK 968 ?, t.j. s "normálnou" orurensis). V katalogu R. Hillmanna sa v roku 2009 objavilo "kompromisné" spojenie jeho mena pre formu normálnej R. orurensis a lokality Challapata, t.j. niečo ako RH 155 "paznaensis" ale od Challapata. Reálne šírená KK 972 je ale dosť odlišná od popisu R. orurensis.
sign.: (MG) - veľmi drobné stonky, podzemný kužeľovitý koreň;  (Hatletveit, orurensis) - bohato kvitne na jar  pri studenom a úplne suchom prezimovaní;
foto 1.: Dr. János Wolf in G. Thater Database, 2000  - www.cactaceae.net (fotodatabáza >> find - pectinata)
(Mediolobivia pectinata v. KK 972 Challapata);.....V prilohe - Wolf @/ KK_972.jpg
Comment.: = predpokladaný orig. Knížeho materiál KK 972
foto 2.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 2.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia pygmaea v. orurensis KK 972);.....V prílohe - Winberg @/ rebpygorkk972.jpg
foto 2.: M. Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2313)
(R. pygmaea KK 972);
foto 2.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (Seeds-Cacti > rebutia > find article 2313)
(R. pygmaea KK 972) 2313;
Comment.: KK 972 ?? Rastlina na snímku je povrchne totožná s nálezom RH 155.
foto 3.: Gunnar Hatletveit, 2001 - www.algonet.se/~succseed/cuphoto.htm
(Rebutia pygmaea v. orurensis KK 972); Free flowering as all the 'pygmaeas'. Like a cold winter rest and absolutely no water. Flower like mad in the spring!;.....V prílohe - Hatletveit @/ rebpygmkk972.jpg
Comment.: KK 972 ?? normálna orurensis
foto 4.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pygmaea orurensis KK 972);.....V prilohe - Hatletveit @/ RebutiapygmaeaorurensisKK972_2-vi.jpg
Comment.: KK 972 ?? normálna orurensis
foto 5: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item all)
(M. pectinata v. challapota KK 972);.....V prilohe - Snowarski @/ 070519-8115.jpg
Comment.: = KK 972
foto 6.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. challapota KK 972);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 5.)
merc. Chrudim & other: ChK 98p3370.20 (Mediolobivia pectinata v. challapata KK 972);  ChK 2003p3370.20 (Mediolobivia pectinata v. chalapata KK 972);  ChK 2005p3370.20, , 2009p3370.20 (Mediolobivia pectinata v. challapata KK 972);
merc. Cactus-Hobby Brno:C-HBR 2001 S-58/46B (Mediolobivia pectinata v. chall apota KK 972);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F614 (Mediolobivia pectinata v. chall apota KK 972);    KK-DK 2002 S-F712 (Mediolobivia pygmaea v. challapata KK 972);  
merc. Mesa Garden:  MG 2000 S-544.5, R-544.5 (Lobivia pygmaea KK 972) very tiny stem, underground taproot;
merc. SuccSeed & other:  SS 97-M952, SS 98-M1042, SS 99-M1108, SS 2001 S-M1058, SS 2002 S-1134, ..., SS 2010 S-2313 (Rebutia pygmaea  KK 972, Challapata, 4000m, Bol);   Edgn 2000 R (Mediolobivia pygmaea KK 972; SS);
merc. Fischer: LF 2007 S-103ME, LF 2010 S-231ME, LF 2011 S-350ME (Mediolobivia pectinata v. challapatensis KK 972);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pectinata v. chapallata KK972);
merc. Bercht: LB 2008 S 3266 (med pygmaea v. challapotensis KK 0972 Challapata);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. paznaensis de Challapata KK 972);

Mediolobivia pygmaea.....(hort., KK 972)

adnot.:
foto 1: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/ (kolekcia list >> find item all)
(M. pygmaea);.....V prilohe - Snowarski @/ 070519-8115.jpg
Comment.: ??, = M. pectinata, = KK 972

Rebutia pygmaea challapatensis.....(hort.) > KK 972
Rebutia pygmaea var. challapatensis.....(hort.) > KK 972
Rebutia pygmaea var. challapatensis n. n. catalogue name = escayachensis......(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > KK 972

adnot.: sem zaradené podľa unikátneho mena
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pygmaea challapatensis);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: KK 972 ?? , = normálna orurensis. V novej galérii 2010 iný snímok identickej rastliny (foto 3.)
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pygmaea v. challapatensis) id=104983;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb113.jpg
Comment.: = KK 972 (orurensis 'challapata' / pectinata challapataensis). S veľkou pravdepodobnosťou je toto skutočný materiál KK 972. Pozri tiež pod menom "orurensis_challapata" alebo "pectinata v. challapataensis".
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=421)
(R. pygmaea challapatensis) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: = orurensis

Rebutia pygmaea var. challapatana.....(hort.)

pub.: (OrtegaCactus 2005)
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
(R. pygmaea v. challapatana) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_pygmaea_v_challapatana.jpg
Comment.: pygmaea ? (atrovirens ?)
foto 2.: L. A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. pygmaea v. challapatana);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_pygmaea_v_challapatana.jpg
Comment.: (pozri - foto 1., iný snímok tej istej rastliny). V roku 2011 stránka zanikla.

Mediolobivia orurensis var. challapata.....(n. n., hort.) > KK 972

adnot.: Nie je potvrdená zhoda s materálom neskôr (1998) šíreným ChK pod menom M. pectinata v. challapata s identitou zberu KK 972. Pozri tam - orurensis_challapata
merc. Chrudim: ChK 88p3367.1 - ChK 96p3367.10 (Mediolobiva orurensis v. challapata);

Mediolobivia pectinata challapataensis.....(mut. Čelákovice) > KK 972

pub.: KK Čelákovice, 2006
adnot.: pokus o gramatickú opravu mena?

collp.:
 top of page