return to the main list
KK 797
(pozri - Kníže_s) (pozri - haefneriana) (pozri - haefneriana_s) (pozri - Oruro_s)
(pozri - atrovirens_s) (pozri - Capulla)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Capulla, 4000m (Kníže: 3000m in 1977 list)

Mediolobivia haefneriana, Oruro, Capulla, 3000m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia haefneriana.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia haefneriana ?.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia haefneriana.....(dat. Šída 2004)
Mediolobivia haeffneriana Cullm......(dat. Kníže list 2005)
Rebutia atrovirens 'haefneriana' Cullmann.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004 sensu Pilbeam 1997)

adnot.: O. Šída, RR 97, p.95 - (KZ 797 dat.- haefneriana ?, loc.- Oruro, Capula);   Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Oruro, Capulla);
Lokalita - Capulla, (esp. Capilla~kaplnka). Najsevernejší zaznamenaný výskyt Cullmannovej "haefneriana" a súčasne príbuzenského okruhu Atrovirens.
sign.: (Kníže) - identifikácia podľa popisu M. haefneriana Cullm..
foto 1.: Otakar Šída, 2004 - rebutia.iglu.cz/sek4/hae1.htm - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
(Rebutia haefneriana KK 797);
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page