return to the main list
KK 1923
(epizanense KK > epizanensis / epizanaense > epizanaensis)

(pozri - Kníže_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - fiebrigii_s)
(pozri - spegazziniana ??) (pozri - fiebrigii ?)
(pozri - Epizana)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Cochabamba, Epizana, 3200m

Rebutia epizanense n. n......(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia epizanaense.....(mut., dat. MG 2000)
Rebutia epizanensis.....(mut., dat. CaHe 2000)
Sulcorebutia epizanensis KK 1923.....(hort. mut., mix. gen.?, dat. CaHe 2000)
Aylostera epizanaense.....(mut., dat. ChK 2003)
Aylostera spec.(epizanense).....(hort., dat. ChK 2003)
Rebutia epizanense catalogue name ? epizanensis Kníže n. n. KK 1923.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia epizanense Knize n. n......(Kníže in 2005 list)
Rebutia (Aylostera) spegazziniana var. epizanense.....(ident? foto1., dat. Barmon 2006, orig. MG)
Rebutia epizanaensis.....(mut., dat. Bueno 2006)
Aylostera epizanaensis KK 1927 .....(hort. num. mix., ident.?, dat. Uhlig)
Rebutia fiebrigii f./var......(dat. O. Šída, Atlas 2007)
Aylostera fiebrigii (epizanaense).....(hort., dat. Hillmann 2009)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita);   A. de Barmon, 2006 - (dat. ident. spegazziniana var., loc. #) - ako "spegazziniana" bolo identifikované to, čo je aj šírené od MG; Na spegazziniana trochu príliš severná lokalita;
V katalogu CaHe 2000 zámena identity KK 1923, resp. KK 2009 a KK 1013 (Sulcorebutia epizanensis);
V katalogu Chrudim 2003 paralelne aj pod opraveným menom "epizanense";
Uhlig katalog - preklep resp. mix. ident. (KK 1927 = brunescens 'mizquensis') ==>
nom.: podľa náleziska, obec Epizana, Bolívia, Cochabamba.
sign.: (MG 2000) - červené kvety; (Barmon 2006) - spegazziniana orig. MG;  (O. Šída, fiebrigii wiki 2007) - drobná, odnožujúca rastlina, forma R. fiebrigii > ? podobne aj Knížeho KK 1921 bola identifikovaná inými šíriteľmi ako príbuzenstvo R. spegazziniana, t.j. to, čo sa dvojznačne pod číslom KK 1921 reálne šíri. Na okruh spegaziniana príliš odľahlá lokalita.;


foto 1.: D. Vicente Bueno, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3 (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. epizanaensis KK 1923);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_epizanaensis_nn_KK1923_01.jpg
Comment.: ??, na snímku je forma R. spegazziniana!
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1194.9 (Rebutia epizanaense KK 1923; Epizana, 3200m) nice red flowers;
merc. Cactus Heaven: CaHe 2000 S-RA320.6 (Rebutia epizanensis KK 1923);   CaHe 2000 S-SA332.6 (Sulcorebutia epizanensis KK 1923);
merc. Chrudim: ChK 2003p287.30 (Aylostera spec. KK 1923 (epizanense));    ChK 2003p247.20, 2004p247.20, ChK 2009p 247.20, ChK 2009p 247.20 (Aylostera epizanaense KK 1923);
merc. Barmon: ADB 2006 S-1450 (R.(Aylostera) spegazziniana v. epizanense KK 1923; orig. MG 1194);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fiebrigii (epizanaense) KK 1923);

Rebutia epizanense......(hort., KK 1923 ?)

pub.: Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006)
(Rebutia epizanense);....V prilohe - Ulmer @/
Comment.: =KK 1923 ?

collp.:
epinazaense
(pozri - albiflora x epizana) (pozri - albiflora_s)
Rebutia albiflora x epinazaense.....(hort. mut.)

adnot.: Mutácia mena pre hybrid (dat. G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com/photos/albums.php - Cactés)

epizanaense
(pozri - KK 1923)
Rebutia epizanaense KK 1923.....(hort. mut.)

adnot.: Mutácia mena používaná u Mesa Garden a postupne ai.

epizanensis
(pozri - KK 1923) (pozri - Sulcorebutia epizanensis n. n. KK 1013)
Rebutia epizanensis KK 1923.....(hort. mut.)
Sulcorebutia epizanensis KK 1923.....(hort. mut., mix. num. KK 1013)

adnot.: Obidve položky súčasne použité v katalógu Cactus Heaven. Chybne je uvedené zberové číslo pri Sulcorebutia epizanensis. Pokiaľ platí KK 1923 potom je možné pripustiť že v prvom prípade ide o Knížeho Rebutia epizanense n. n.
Ralph Martin (dat.) -  lokalita Epizana je náleziskom ďalších Knížeho zberov: KK 1013 (Sulcorebutia epizanensis n. n.), KK 1801 (Sulcorebutia camachoi n. n.), a KK 2009 (Rebutia sp.).

epizanaensis
(pozri - KK 1923) (pozri - Rebutia mizquensis KK 1927)
Aylostera epizanaensis KK 1927.....(mix. num. Uhlig, ident.mizquensis ?)

adnot.: Vznik upraveného mena za zmätočných okolností.  Podľa katalógu Uhlig 2001  došlo ku zámene s R. epizanensis n. n. KK 1923, pričom popis a číslo zodpovedajú R. mizquensis n. n., vrátane jej náleziska. Okrem omylu bolo meno patriace zberu KK 1923 ešte gramaticky upravené na epizanaensis.

 top of page