main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
kargliana
(mocharasensis Rausch)
(pygmaea)
(pozri - neumanniana_s) (pozri - fidaiana_s) (pozri - kargliana_s)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmea_s)
  • Rebutia (W.) mocharasensis (n. n. Rausch prov.)
  • Rebutia (W.) kargliana (Rausch 1979)
  • Rebutia (W.) neumanniana ssp. kargliana (Slaba 1999)
  • Rebutia (W.) fidaiana v. kargliana (hort. 2008, Hillmann)
  • Rebutia (W.) pygmaea (Ritter 1980)
  • Rebutia (W.) kargliana f. pygmaea (hort. 2010, Fischer)
  • Rebutia (W.) neumanniana pygmaea (hort. 2015, Fischer)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. kargliana, W. neumanniana ssp. kargliana a W. pygmaea synonymami uznaného druhu Rebutia neumanniana (Werd.) Hunt (spec. 26) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Druh na rozhraní R. fidaiana (sensu Anderson) a R. neumanniana (sensu Lohmueller) - napriek tomu, že W. neumanniana je uvádzaná ako "južné" synonymum W. fidaiana [Anderson] alebo ako varieta W. fidaiana [Bates];
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme synonymum druhu Rebutia fidana;


  • Weingartia kargliana Rausch 1979
descr.: W. Rausch, #, / Kakteen und andere Sukkulenten, 30 (5): 106, 1979 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 30: 106, fig. 1979
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 30(5): 106 (1979).
typ.: WR 677
adnot.: V. Dvořák, Atlas kaktusů, p.64, 1990
nom.: [kargli-ána], podľa mena riaditeľa bot. záhrady vo Viedni; Franz Kargl
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1979)
foto 2: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find item - al)
(W. kargliana);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_kargliana.jpg
foto 2: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. kargliana) detail;.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_kargliana.jpg
Comment.:
foto 3: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find item - al)
(Weingartia x kargliana);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_x_kargliana.jpg
foto 3: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(Weingartia x kargliana);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_kargliana_x_west.jpg
Comment.: kult. hybrid ?
foto 4.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. kargliana) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.kargliana.jpg
Comment.: (bez kvetu), tmavozelené telo s plochými guľovitými hrbolmi, areoply okrúhle s hnedastou vlnou, štyri krátke biele tŕne krížom postavené, stredové chýbajú. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 5.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page172 / picture27)
(W. kargliana KAS 139b);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_kargliana_KAS139_b_Cieneguillas.JPG
Comment.:
foto 6.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page173 / picture28)
(W. kargliana KAS 139g);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_kargliana_KAS139_g_Cieneguillas.JPG
Comment.:
foto 7.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page174 / picture29)
(W. kargliana KAS 139h);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_kargliana_KAS139_h_Cieneguillas.JPG
Comment.:
foto 8.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page175 / picture30)
(W. kargliana KAS 304.1);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_kargliana_KAS304.1_Cieneguillas.JPG
Comment.:
foto 9.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 4111)
(W. kargliana BLMT 89.01, Tupiza, 3460m);.....V prilohe - Winberg09 @/
Comment.:
foto 10.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Weingartia: galerie >> find item)
(W. kargliana SE 160);..... V prilohe - Rektorik @/ kargliana SE 160.jpg
Comment.: žltý kvet, vonk. okv. lístky s červenkastým tónom, tmavozelené trpaslíčie (pygmaea) telá s plochými hrbolmi, malé biele areoly s malými bielymi tŕňmi alebo bez nich
foto 11.: Mats Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (in seeds-cacti > Weingartia - article 6206)
(W. kargliana HTH 106a, Iscayachi to Cieneguillas to El Puente, Bol.) 6206;.....V prilohe - Winberg16 @/
Comment.:
merc. Chrudim: (WR 677, JO 594, SE-160,);  ChK 2009p5778.60 (W. kargliana);  ChK 2009p5778.62 (W. kargliana SE 160);
merc. Bercht: LB 2008 S 4139 (wei kargliana);  LB 2008 S 4140 (wei kargliana VS 0294 Cieneguillas 3127 m);
merc. Fischer: LF 2010 S-24W, LF 2011 S-26W (W. kargliana LH 652, Cieneguillas);  LF 2010 S-26W, LF 2011 S-29W (W. kargliana SL 65F); LF 2011 S-24W (W. kargliana LF608b, Cieneguillas, 3064m);  LF 2011 S-27W (W. kargliana SE235);
merc. SuccSeed: SS 2009 S-4111 (W. kargliana BLMT 89.01, Tupiza, Sud Chichas, Potosi, 3460m); SS 2016 S-6206 (W. kargliana HTH 106a, Iscayachi to Cieneguillas to El Puenta, Bol.);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: V. Dvořák, Atlas kaktusů, p.64, 1990 - v centre výskytu subg. Weingartia na hranici príbuzných skupín W. neumanniana a severných W. fidaiana a W. westii; Podľa dostupného materálu je "postavenie W. pygmea a W. kargliana ako samostatných druhov sporné";
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. kargliana Rausch ako alternatívne meno pre W. pygmaea Ritt. (?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. fidaiana;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia predpokladane zahrnuté pod druh W. fidaiana;

syn.1.: Weingartia neumanniana subsp. kargliana (Rausch) Slaba 1999

comb.stat.: R. Slaba, Kaktusy (Brno) 35 (3): 71., 1999* / Kaktusy 35 (3): 68-71, 1999 /
IPNI (GCI) - Kaktusy (Brno) 35(3): 71. 1999
PNI (IK) - Kaktusy (Brno) 35(3): 71. 1999
adnot.: *dat. - Z.Rovšek (www.tosca.si);  Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. fidaiana;
foto 1.: KK Čelákovice, 2007 - www.khc.cz/cacti/cactusy.php (find >> kargliana)
(W. neumanniana ssp. kargliana);..... V prilohe @/ (.../cacti/pla/kargl.jpg)
Comment.:

syn.2.: Weingartia fidaiana var. kargliana.....(Hillmann)

pub.: R. Hillmann 2008; Jeden názor na postavenie mena kargliana odvodený od zaraďovania W. neumanniana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. fidaiana a variety)
adnot.: použitie (pozri - colls., BB, RH)
merc. Hillmann: RH 2009, 2010/11 S (W. fidaiana v. kargliana RH 2065a);  RH 2008 S (W. fidaiana v. kargliana RH 2066a);

syn.3.: Weingartia pygmaea Ritter 1980

descr.: # / F. Ritter, Kakteen in Südamerika 2: 652, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Südamerika 2: 652, fig. 1980
IPNI (IK) - Kakteen Südamerika 2: 652 (1980).
typ.:  FR 1102
adnot.: V. Dvořák, Atlas kaktusů V., p.64, 1990 - "z okolia Tupiza popísal Rausch W. kargliana (R 677) a Ritter W. pygmea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. fidaiana;
nom.: [pygme-a], lat. pygmaeus - trpasličí, zakrpatený; podľa relat. vzrastu;  (dat.nom. "pygmea" - Fiker, Cacti Etc. 1991). J. Fiker použil zjavne rovnaké podkladové údaje ako V. Dvořák pre Atlas kaktusů V. v roku 1990. Napriek takto uvedenej podobe mena z Atlasu kaktusů V., uviedol P. Antálek v Indexe Atlasu kaktusů (I. 1986-XI.1996) už odlišné (opravené) meno W. pygmaea.
sign.: Ritter, 1980 ->
V. Dvořák, Atlas kaktusů V, p.64, 1990 ->
foto 1.: (orig. pub. descr. 1980)
foto 2., 3.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page182 / picture5)
(W. pygmaea KAS 359.3);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_pygmaea_KAS359.3_Mal Paso.JPG
Comment.: forma so žltým kvetom so snímkom náleziska (page 182)
foto 4.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page184 / picture7)
(W. pygmaea KAS 359.3a);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_pygmaea_KAS359.3_a_Mal Paso.JPG
Comment.: forma s oranžovým kvetom
merc. Bercht: LB 2008 S 4267 (wei pygmaea HTH 0029 Tupiza - Impora, 4116 m);  LB 2008 S 4168 (wei pygmaea RH) > RH 1126 ?;
merc. Fischer: LF 2011 S-78W (W. pygmaea LF 576A Mal Paso 4013m) > LF 576B

syn.4.: Weingartia kargliana f. pygmaea.....(Fischer)

pub.: L. Fischer, 2010; Jeden názor na postavenie mena pygmaea
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. kargliana, W. pygmaea)
adnot.: použitie (pozri - colls. LF)
merc. Fischer: LF 2010 S-25W (W. kargliana f. pygmaea LF 299, mal Paso, 4000m);

syn.5.: Weingartia neumanniana pygmaea.....(Fischer)

pub.: L. Fischer, 2015; Jeden názor na postavenie mena pygmaea pri súčasnom používaní mena "W. neumanniana kargliana".
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. neumanniana, W. pygmaea)
adnot.: použitie (pozri - colls. LF)

syn.6.: Weingartia mocharasensis.....(n. n. Rausch, prov.)

pub.: #, (dat. R.Martin FND) - WR 677 - kargliana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (pozri - colls. typ. WR)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. fidaiana;

colls. Ritter: FR 1102 (pygmea, pygmaea - syn. typ);
colls. Rausch: WR 677 (mocharasensis, neumanniana? - kargliana typ);
colls. Hillmann: RH 1126 (?- fidaiana Mal Paso), RH 2065a, RH 2066a;
colls. Wahl: RW 462 (pygmaea Ritt.);
colls. Bates &&&: BLMT 89.01, BLMT 89a.01;
colls. Bates: BB 21.01, BB 273.01, BB 514.01, BB 1231.08;
colls. Martin: RRM 23 (kargliana), RRM 26 (pygmaea);
colls. Heřtus: PHA 157, PHA 239, PHA 384, PHA 516, PHA 670 (pygmea - fidaiana), PHA 1254 (kargliana);
colls. Horáček: LH 513, LH 568, LH 652, LH 873, LH 1137, LH 1237;
colls. Šorma: VS 294;
colls. Odehnal: JO 594;
colls. Šeda: SE 160, SE 235;
colls. Slaba: SL 5, SL 65f;
colls. CH: CH 767;
colls. KP/PK: KP 132;
colls. Thiele: HTH 29 (pygmaea), HTH 106a (kargliana);
colls. Fischer: LF 299 (pygmaea Ritt. - pygmaea v.), LF 576B (pygmaea), LF 608B, LF 609, LF 1252 (neumanniana kargliana), LF 1491 (neumanniana pygmaea), LF 1777 (kargliana), LF 1845 (pygmaea), LF 1777, LF 1845 (pygmaea);
colls. Blaczkowski: TB 55.4 (pygmaea), TB 178.1 (kargliana);
colls. Kasperski: KAS 139b, KAS 139g, KAS 139h, KAS 304.1, KAS 359.3 (pygmaea), KAS 359.3a (pygmaea);
colls. Tvrdík: MT 06-054;
colls. Marek: MM 291 (cargliana), MM 362 (pygmaea);
colls. Sochůrek: MS 400 (pygmaea), MS 488 (kargliana), MS 1534 (kargliana), MS 1773 (pygmaea), MS 2286 (pygmaea);


collp.:

karliana
(pozri - kargliana)

Weingartia karliana.....(hort. mut.?, contr.)

adnot.: fonetický preklep v katalógu Dv. Kralové (KK DK 2001) pod označením VS bez čísla

pygmea
(pozri - W_pygmaea) (pozri - FR 1102)

Weingartia pygmea FR 1102.....(hort. mut.)

adnot.: mutácia mena v Atlase kaktusů V., 1990 (V. Dvořák) a následne tiež v článku J. Fiker, Rod Weingartia, in Cactaceae etc., p.21, 1991, v texte uvedené ako synonymum "W. kargliana /FR 1102/".

 top of page