return to the main list
potosina_s

Výskyt mena potosina:

nom.: [potosína], podľa miesta pôvodu - okolie Potosí, dep. Potosí, Bolívia
adnot.: Pod menom "potosina" sa môžu nachádzať rôzne identity, počnúc Ritterom popísanej avšak donedávna stratenej (Digitorebutia - Steinmannii), cez Knížeho nálezy "potosina Kníže n. n." (Aylostera - Spegazziniana, t.j. rastliny údajne (Pilbeam) sa málo odlišujúce od R. mamillosa. Zaradenie novších, takto označených nálezov (JO, SE, SL, VJ) je pravdepodobne Aylostera s identitou sensu Kníže. Nepublikované zostávajú nálezy R. Wahla, predbežne s otáznikom, z lokality asi 20km východne od Potosí..

AYL (potosina Kníže n. n.)
 • Aylostera mamillosa potosina Knize.....(syn.?, Rebutia syst. nov., pozri - dolu, pozri - mamillosa)
 • Aylostera potosina.....(pozri - potosina KK, pozri - KK 1695 - spegazziniana boliviana, SL 65C, ZJ #, SE 109A,)
 • Mediolobivia potosina.....(ident.? mix. sectio, pozri - SL 65C, VJ 9B,)
 • Rebutia potosina n. n......(Knize, pozri - KK 1520, KK 1695 - spegazziniana boliviana, SL 65C - ?, VJ 9B - ?,)
 • Rebutia potosina / mamillosa f.?.....(pozri - JO 415, SE 109A,)
 • Rebutia spec. (= R. potosina f. ?).....(pozri - KK 1520)
 • Rebutia (M.) spegazzinana f. potosina.....(mix. sectio, pozri - LF 506C - steinmannii potosina,)
 • Rebutia (A.) spegazziniana var. potosina.....(pozri - LF 602A,)
DIG (potosina Ritter)
 • Digitorebutia steinmannii var. potosina?.....(pozri - potosina, pozri - RW 350, RW 351,) rediscovered ?
 • Mediolobivia potosina......(hort., pozri - FR 1428)
 • Mediolobivia steinmannii var. potosina.....(pozri - potosina, pozri - EH 10059,)
 • Rebutia potosina Ritter 1977.....(pozri - FR 1428)
 • Rebutia potosina Ritt. FR 1428 = M. potosina......(hort., pozri - FR 1428)
 • Rebutia (M.) steinmannii f. potosina.....(pozri - potosina, pozri - LF 506C,)
 
potosina KK
(pozri - potosina_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - mamillosa_s)

Aylostera potosina.....(hort., ident.? = potosina KK (Aylostera))
Aylostera mamillosa potosina Knize.....(syn., sensu Pilbeam & Čelákovice)

pub.: hort.; (pozri - colls., KK, JO, SE, SL, VJ, ZJ)
adnot.: Zdanlivo zaradenie materiálu ChK sensu Aylostera steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. alebo skôr podľa skutočných charakteristík šíreného a pestovaného materiálu = pravdepodobne A. potosina KK 1695 (spegazziniana f.) z oblasti západne od Betanzos. Zodpovedá poznámkam J. Pilbeama o nahradení v kultúre inými identitami (mamillosa ? sensu zbery KK).
foto.:
merc. Chrudim: ChK 91p267.5 (A. potosina); ChK 2004p267.50 (A. potosina);
merc. Fischer: LF 2010 S-212AY, LF 2011 S-235AY (A. potosina ZJ, Betanzos);

Rebutia potosina.....(hort. ambig., = potosina KK (Aylostera))

adnot.:
foto 1.: Andreas Wessner, AWK, 2006 - www.kakteen-wessner.de(Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Potosina);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_potosina.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de(Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Potosina) detail
Comment.: non potosina Ritter, = forma R. spegazziniana, potosina sensu KK
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00821, AWK 2009 S (R. potosina);

Mediolobivia potosina.....(hort. mix. sectio, Snowarski 2007, 2009)

adnot.: (pozri - colls., SL 65c, VJ 9b = Aylostera) - speg.

Rebutia (M.) spegazziniana f. potosina.....(Fischer 2011)

adnot.: (pozri - colls., LF 506C) zaradenie sensu R. potosina Ritter (steinmannii v.)

Rebutia (A.) spegazziniana var. potosina.....(Fischer 2011)

adnot.: (pozri - colls., LF 602A)

colls. Kníže: KK 1520 (Aylostera spec. - potosina Knize n. n. - spegazziniana v.?), KK 1695 (potosina Knize n. n. - spegazziniana v. boliviana?);
colls. Odehnal: JO 415 (potosina sensu KK = mamillosa f.?);
colls. Šeda: SE 109A (potosina sensu KK = mamillosa f.? - spegazziniana);
colls. Janeba: ZJ # (potosina sensu KK = mamillosa f.?);
colls. Slaba: SL 65C (potosina sensu KK = mamillosa f.?);
colls. Jakubec: VJ 9B (potosina sensu KK = mamillosa f.?)
colls. Fischer: LF 506C (spegazziniana f. potosina), LF 602A (spegazziniana v. potosina);


collp.: Šuba, KE - (orig. BZ UK Bratislava, V.Rončkevič R 335 - Reb. potosina Z 3, Betanzos, 3400m - orig. L. Fischer); ---> SE 109A ?

sign.: (Výsev 2006) - semená vajcovité symetrické, matne čiernosivé, cca.1mm dlhé (typ Aylostera).

 top of page