return to the main list
occidentalis_s

Výskyt mena occidentalis:

nom.: [okcidentális], podľa relatívnej oblasti pôvodu, lat. occiduus - západný, occidentalis - pochádzajúci zo západu
adnot: dole uvedené mená patria podľa dostupných údajov identitám z príbuzenského okruhu Spegazziniana - Mamillosa. Prvá od Rittera a novým nálezom MS, druhá od Wahla a Hillmanna.

AYL
  • Aylostera spegazziniana var. occidentalis.....(pozri - RW 419, RW 428,)
  • Rebutia graciliflora var. occidentalis.....(n. n. Ritter, pozri - FR 341b - mamillosa)
  • Rebutia mamillosa occidentalis......(pozri - MS 517,)
  • Rebutia spegazziniana var. occidentalis.....(n. n. Hillmann, pozri - RH 306a - boliviana, RH 313 - boliviana?,)
  • Rebutia spegazziniana var. 'occidentalis'.....(pozri - RH 194 - boliviana, RH 306a - boliviana, RH 313 - boliviana?,)
 
spegazziniana_occidentalis
(pozri - occidentalis_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - mamillosa ??)
(pozri - boliviana_s) (pozri - boliviensis)

Rebutia spegazziniana var. occidentalis.....(n. n. Hillmann ?, dat. RM 2000)

adnot.: Severozápadná časť rozšírenia populácií R. spegazziniana (západ dep. Tarija až Potosí, východ Sud Chichas). Dostupné informácie naznačujú odlišnosť voči Ritterovej R. graciliflora v. occidentalis (mamillosa), hoci ide tiež o príbuzenstvo Spegazziniana. Zaznamenaná bola reidentifikácia takto označených RH nálezov na "spegazziniana boliviana" (RH) alebo skoršie "spegazziniana boliviensis" (WR, VJ, ...).
sign.:
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. spegazziniana v. occidentalis) id=105042;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb172.jpg
Comment.: aff. speg. v. boliviana, pozri -  boliviana_s
merc. R. Martin: RM 2000 R (Rebutia spegazziniana v. occidentalis; pôvod (SuccSeed) - nálezy RH 194, RH 306a alebo RH 313);

collp.:

 top of page