return to the main list
hahnii_s

Výskyt mena hahnii:

nom.: [hahní / hána], podľa mena Adolf Hahn, +1945, pestovateľ kaktusov, Berlín. Iné podobné meno pozri - hahniana

DIG ?
  • Mediolobivia hahnii.......(hort., pozri - dolu, dat. Cactus Club Hokuriku 2004, pozri - hahniana?)
  • Rebutia hahnii Frič n. n. = ?.......(hort. dat. Fearn & Pearcy 1981 mix. nom.?, pozri - "R. halmii Fric" - Frič # ?)
  • Rebutia hahnii Werd. = ?.......(hort. dat. Fearn & Pearcy 1981 mix. Wessn.? / Mamillaria hahniana Werd.?, pozri - hahniana?)
  • Rebutia hahnii = M. hahnii......(hort. dat. Cactus Club Hokuriku 2004, pozri - hahniana?)
DIG
 
Mediolobivia hahnii / Rebutia hahnii Werd.
(pozri - hahnii_s)

Mediolobivia hahnii.....(hort. mut. contr.?)

pub.: hort. mut. ambig.; 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: V katalógoch zdanlivo ide o pozmenené "hahniana", tiež ako "Rebutia (Mediolobivia) "hahnii".
adnot.: súvislosť alebo zhoda s Buiningovou a Donaldovou "hahniana" nie je potvrdená; Podľa údajov Fearn & Pearcy 1981 existuje tiež meno "Rebutia hahnii Frič nomen nudum" (pozri - Frič_s) bez uvedeného stotožnenia so známymi popismi;
merc. Brabant: SB-C 2006 S-118 (M. hahnii);

Rebutia hahnii Werd.

pub.: E. Werdermann, # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: V katalógoch zdanlivo ide o pozmenené "hahniana", tiež ako "Rebutia (Mediolobivia) "hahnii".
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. hahnii Werd. = ?" - bez stotožnenia s niektorým popísaným druhom; Podľa údajov z rovnakej publikácie existuje tiež meno "Rebutia hahnii Frič nomen nudum" (pozri - Frič_s)
 top of page