return to the main list
gigantea_s

Výskyt mena gigantea:

nom.: [giganté-a], gr. Gigant, lat. giganteus - obrovský; popisné meno - relatívne väčší celkový vzrast;
adnot.: meno použité v rámci štyroch známych popísaných druhov.

SUL
 top of page