return to the main list
flavispina_s

Výskyt mena flavispina:

nom.: [flavispina], lat. flavus - bledo ľltý; podµa char. sfarbenia otrnenia;
adnot.: V prípade výskytu pod Sulcorebutia nie je overené, či sa nejedná iba o preklep "S. flavissima", resp. obchodné meno.

SUL WEI
 top of page