return to the main list
cylindrica_s

Výskyt mena cylindrica:

nom.: [cylindrika], podľa tvaru tela, gr. cylindrus - valec, lat. cylindrica - valcovitá
adnot.: Knížeho Rebutia cylindrica n. n. je s rovnakými nejasnosťami ako je to u mena R. densipectinata n. n. s pôvodom od bolívijsko-argentínskej hranice. Okrem mena nemá nič spoločné s popísanou Sulcorebutia cylindrica Donald.

AYL
  • Rebutia cylindrica Knize n. n......(n. n. Kníže, pozri - KK 2041)
  • Rebutia heliosa (= R. heliosa f. cylindrica?).....(pozri - KK 2043 - heliosa Buin.)
SET
  • Mediolobivia scoparia var. cylindrica Fric n. n. = ?......(pozri - Fric #)
  • Rebutia scoparia var. cylindrica Fric n. n.......(pozri - Fric 15)

SUL
 top of page