return to the main list
cardenasiana_s

Výskyt mena cardenasiana:

nom.: [kardenaziána] cardenasiana - Rebutia Cardenasova, prof. M. Cárdenas, Bolivia
adnot.: v sectio Rebutia sa meno týka ¹írenej formy (foriem) R. minuscula, niekedy pod menom "cardenasii". V subgen. Sulcorebutia sa uvedené mená týkajú jedného Vásquezovho popisu a nálezov foriem (HS, VZ, BLMT, ai.).

REB

SUL
 top of page