return to the main list
Lipan
(Quebrada Lipan, Cuesta Lipan, Abra de Lipan, Ronqui Angosto)

1. Quebrada Lipan, Argentína, prov. Jujuy - západne od Purmamarca;

Z okolia priesmyku  na ceste RN 52 pochádzajú nálezy:  RW 110, RW 135, RW 369 (haagei var.);  RW 367, RW 368, RW 370 (gonjianii var.);  RW 371 (euanthema var.);

1a. Cuesta Lipan,

Z okolia pochádzajú nálezy: RH 505, RH 1258 (pygmaea); RH 1259 (einsteinii gonjianii);

1b. Abra de Lipan,

Z okolia pochádzajú nálezy: LF 180, LF 180a (gonjianii); LF 181 (fischeriana);

2. Ronqui Angosto

Z okolia miesta na ceste RN 52 pochádzajú nálezy: RW 141 (haagei var.), RH 1307 (pygmea var.), LF 177 (pygmaea f.), LF 177A (haagei f.), LF 178 (euanthema), 

 top of page