return to the main list
Chorrillos_s

1. Chorrillos, Argentína, prov. Salta [24°45´jš, 65°45´zd.], - osada v centre Quebrada del Toro (po ceste č.51 od Salta cca. 55km)

Z okolia pochádzajú nálezy: FR 942 (spec.); MN 221, RH 1277 (senilis);  MN 113, DSW 7 (senilis ? xanthocarpa);  MN 115, RH 485, RH 489, LF 155 (xanthocarpa);  MN 112, RH 1374x (einsteinii v. aureiflora, RH 1274 ?);  MN 116, MN 117 (nigricans f., v.);  DSW 8 (einsteinii);
Pravdepodobne z tejto lokality pochádza nález:  WR 706 (senilis var.);

2. Chorrillos, Argentína, prov. Tucumán, [26°21´jš, 64°55´zd.], - osada v Sierra de Medina

3. Chorrillos, Bolívia, dep. Cochabamba, [17°52´jš, 65°59´zd.], - osada 50km južne od Cochabamba

Výskyt mena Chorrillos: (chorrillosensis - pozri dole) V publikáciách a katalógoch Chorrillos uvádzané tiež chybne - Chorrilos.
 
chorillosensis
(spec. Chorillos)

(pozri - Chorrillos_s) (pozri - FR 942 ?) (pozri - einsteinii f.?) (pozri - nigricans f.?)
Mediolobivia chorrilosensis.....(n. n.?, hort. mut.? chorrillosensis)

adnot.: Unikátna ponuka s chybou v katalógu Kúdela 2000. Identita ? Mediolobivia bez bližších popisných údajov - einsteinii v. aureiflora ? nigricans ?
nom.: Bot. slovník pro pěstitele kaktusů - "chorrillosensis", podľa miesta Chorrillos, Arg, Salta.


foto.:
merc.: Kud 2000 R (M. chorrilosensis);
 top of page