return to the main list
wessneriana alba
(pozri - wessneriana_s) (pozri - wessneriana) (pozri - alba)
(pozri - alba_s) (pozri - krainz_white) (pozri - albiflora_s)

Rebutia wessneriana var. albiflora.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia wessneriana f. alba.....(hort., dat. Šída 2004)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: O.Šída, RR 1997, p.43 - v zbierkach pod menami "krainziana var." sa v priebehu kultúry objavili rastliny, ktoré sa odlišujú farbou kvetov (oranžové, žlté aj biele krátkotrné morfotypy R. wessneriana). Tieto sú v zbierkach častejšie ako rastliny zodpovedajúce prvotnému popisu R. krainziana;
nom.: lat. alba - biela, wessneriana 'biela'; (dat. O.Šída, 2004 - fotopríloha ku inventúre publikovaných relev. popisov R. wessneriana). Možná zhoda so šírenými cudzosprašnými rastlinami pod menom R. alba.
sign.:
foto 1., 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 2004 - rebutia.iglu.cz/sek1/wes11.htm
(R. wessneriana f. alba);

collp.:

 top of page